Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasanen on tyytyväinen arviointiryhmän työskentelyyn, jota hän kuvailee tuloshakuiseksi. Kuva: Konneveden kunta

-Valtiovarainministeriön (VM) arviointiryhmä esittää, että itsenäinen Konneveden kunta kykenee jatkossakin turvaamaan asukkailleen lakisääteiset palvelut, kertoo Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasanen kunnan tiedotteessa.

VM käynnisti keväällä 2021 Konneveden kuntaa koskeneen arviointimenettelyn. Ennen menettelyä Konneveden kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuotena peräkkäin alittaneet kuntalaissa säädetyt raja-arvot eli ns. kriisikuntakriteerit.

Jo menettelyn alkaessa Pasanen arvioi, että kunta selviää.

-Konneveden kunnassa on laadittu vuoden 2020 aikana talouden tasapainottamisohjelma, jota noudattamalla kunnan talouden tunnusluvut saadaan kuntoon, eikä arviointimenettely johda siten sen enempään, kunnanjohtaja kirjoitti kunnan verkkosivuilla tuolloin.

MainosVM:n asettama arviointiryhmä kokoontui viisi kertaa, joista viimeisimpänä keskiviikkona 26. tammikuuta.

– Arviointiryhmän työskentely oli analyyttistä ja rakentavaa. Samalla se antoi erinomaisen näkymän valtionvarainministeriön näkemyksiin kuntatalouden tulevien vuosien näkemyksistä, Pasanen sanoo.

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on käsiteltävä ryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

– Arviointiryhmän raportti, toimenpide-ehdotuksineen käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa huhtikuun loppuun mennessä, Pasanen toteaa.

Taustalla laajakaistayhtiön ongelmat – nyt tehdään ylijäämää

Konnevesi on yksi murheenkryyniksi osoittautuneen laajakaistayhtiön Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakaskunnista.

Arviointimenettelyssä todettiin, että Konneveden kunnan yli- tai alijäämän kehittymiseen ja erityisen vaikean taloudellisen aseman kriteerin täyttymiseen ovat vaikuttaneet osin kertaluonteiset tekijät. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on kirjattu 3,8 milj. euron pakollinen varaus yrityssaneerauksessa olevan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausvastuisiin.

Vaikka vastuun maksu on toteutunut vuonna 2020, kirjaus vaikutti jo vuoden 2019 tulosta heikentävästi.

Konneveden kunnan vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaan kunnalle kertyy ylijäämää noin 2 miljoonaa euroa, mikä vähentää erillisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden tarvetta. Kunnan sijoitusten myynnistä syntyy luovutusvoittoja noin 0,9 miljoonaa euroa. Tulosta parantavat myös kuntien koronatuki sekä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Vuoden 2021 tulosta heikentävät kuitenkin kertaluonteiset poistot sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämästä kirjattu pakollinen varaus. 

VM:n arviointiryhmän laatiman ennusteen mukaan Konneveden tuloksen ennakoidaan olevan positiivinen lähivuosina. Tuottojen ja kulujen kokonaismääriin vuodesta 2023 alkaen vaikuttaa merkittävästi sote-uudistus. Positiivisen tuloksen ansiosta myös asukaskohtaisen yli- tai alijäämän määrä kehittyy positiivisesti. Jos kunnan investointien määrä kyetään säilyttämään maltillisena, kunnan lainamäärän ennakoidaan vähenevän.

Ennakkotiedot kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksistä julkistetaan maanantaina 7.2.

Aiheesta aiemmin:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*