Korvausten taso on määrä mitoittaa siten, että koronaepidemian hoidosta aiheutuneet lisäkustannukset tulevat valtakunnan tasolla täysimääräisesti katetuksi.  Kuva: Sonja Eloranta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee koronaepidemiasta kunnille aiheutuneiden kulujen korvaamista. Testaamisesta, rokottamisesta ja sairaalahoidosta syntyneitä lisäkustannuksia on määrä kattaa erillisin valtionavustuksin.

Esityksen mukaan avustus myönnettäisiin ensisijaisesti kunnille ja Ahvenanmaan maakunnalle ja se määräytyisi kokonaan laskennallisin perustein. Avustuksen on tarkoitus perustua testattujen, rokotettujen ja sairaalassa hoidettujen määriin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen.

-Laskennallinen malli on kohtuullisen hyvä, koska siinä korvaukset kohdentuvat sinne, missä lisäkuluja on tullutkin, sanoo kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen Kuntaliitosta.

Testauksesta, sairaalahoidosta ja muista välittömistä kustannuksista aiheutuneet kulut korvattaisiin kunnille esityksen mukaan vain kuluvan vuoden kesäkuun loppuun saakka. Rokottamisesta aiheutuvat lisäkustannukset sen sijaan on määrä korvata koko vuoden osalta.

-Jos testausmäärät ja sairaalahoidon käyrät lähtevät loppuvuodesta nousuun, niin sitten se on kunnille ongelma, että niistä syntyneitä lisäkuluja ei enää korvata kesäkuun jälkeen.

Avustusten tulee vastata todellisia kuluja

Sote-uudistuksen näkökulmasta on tärkeää, että koronatoimiin osoitettavat valtionavustukset eivät ylitä koronan aidosti aiheuttamia lisäkustannuksia.

-Korona on aiheuttanut paljon lisäkuluja sote-sektorille. Erillisillä avustuksilla pyritään osaltaan myös poistamaan koronan vaikutus, kun sote siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Kun valtionavustukset pohjautuvat todellisiin kuluihin, ne eivät vääristä ensi vuonna aloittavien hyvinvointialueiden rahoitusta, joka perustuu vuoden 2022 nettokustannuksiin.

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle koronapandemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin on lausuttavana lausuntopalvelu.fi -järjestelmässä 2.9.2022 saakka. 

Pääministeri Sanna Marinin, sd., hallitus sitoutui vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*