Kuva: Pixabay
Maakunnille kaavailtu tiukka talouskuri on herättänyt epäilyjä palvelujen riittävästä rahoituksesta.

Maakunnat harjoittelevat talousarvion laatimista tämän syksyn aikana. Koetalousarvion pohjalta voidaan muodostaa valtionhallinnon ja maakunnan yhteinen näkemys maakunnan taloudellisesta tilanteesta ja sopeuttamistarpeista. Maakuntien rahoituksen riittävyys on uudistuksessa yksi keskeinen kriittinen keskustelunaihe, johon eduskunnan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota.

Koetalousarvion yhteydessä kerätään loka-marraskuun aikana maakuntien arviot uudistuksen taloudellisista riskeistä. Riskitarkastelujen avulla on tarkoitus tunnistaa muutoksesta aiheutuvia kustannuksia sekä muita talouden riskejä, jotka kohdistuvat uudistuksen aloitusvaiheeseen.

Koetalousarvion avulla maakunnat harjoittelevat ja kehittävät talousarvioprosessiaan. Koetalousarvio laaditaan vuodelle 2021, mutta samalla laaditaan suunnitelma myös vuosille 2022 ja 2023. Koetalousarvio on tarkoitus laatia myös syksyllä 2019, mutta tällöin arvion tarkkuustason on määrä olla lähellä varsinaisen talousarvion laadinnan tarkkuutta.

Koetalousarvion laadinnan tarkoituksena on lisätä tietoa maakunnan rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen sekä toiminnan sopeutustarpeista. Tarkoituksena on myös parantaa valmistelun tietopohjaa maakunnassa.

MainosJatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*