kuva: Ville Miettinen
Valtionosuusjärjestelmä ei sisällä varsinaisia kasvun kannustimia, todetaan tuoreessa tutkimuksessa.

Valtionosuusjärjestelmä ei sisällä varsinaisia kasvun kannustimia, mutta sen avulla voidaan lieventää kasvusta aiheutuvia kustannuksia, kuten esimerkiksi kasvavan vieraskielisen väestön kotouttamisen kuluja.

Näin todetaan aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n ja Kaupunkitutkimus TA:n tutkimuksessa. Tutkimushankkeessa selvitettiin uudistettavan valtionosuusjärjestelmän soveltuvuutta kasvavien kuntien kaavoituksen ja asuntotuotannon lisäämiseen. Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimuksessa suositellaan, että kaupunkien kasvun aiheuttamia kustannuksia edelleen kompensoitaisiin valtionosuusjärjestelmän avulla. Erityisesti kasvavat kunnat tarvitsevat tukea sille, että ne voivat luoda edellytyksiä riittävälle ja laadukkaalle rakentamiselle. Toisaalta monissa väestöään menettävissä kunnissa nähdään tarvetta tiivistää ja kehittää hajanaista yhdyskuntarakennetta esimerkiksi palvelurakenteen tehostamiseksi ja asumisen edellytysten parantamiseksi.

Tutkimuksen mukaan valtionosuusärjestelmään on mahdollista liittää nopeasti kasvavia sekä taantuvia kuntia tukevia kertoimia. Kasvaville kunnille aiheutuu monipuolisia kasvusta aiheutuvia kustannuksia ja haasteita, kun taas taantuvissa kunnissa kustannuksia syntyy voimistuvista vaatimuksista kehittää toimivaa yhdyskuntarakennetta, vaikka asuntotuotannolle ei ole määrällistä tarvetta. Jos nämä instrumentit rahoitettaisiin vähentämällä muiden kuntien valtionosuuksia, valtionosuusjärjestelmän perustoiminnan edellytykset heikkenisivät kuntien peruspalveluiden rahoittamiseen liittyen.

Tutkimuksen loppuraportti

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*