Kuva: Ville Miettinen

Valtioneuvosto on vahvistanut viimeisetkin avoinna olleet työllisyysalueet, jotka järjestävät palveluita, kun työllisyyden järjestäminen siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa.

Alueita on tulossa yhteensä 45. Näistä neljä on yksittäisiä kaupunkeja: Lahti, Kouvola, Helsinki ja Vantaa vastaavat itsenäisesti työllisyyspalveluistaan.

Alueista 39 järjestää palvelut vastuukuntamallilla ja kaksi kuntayhtymämallilla.

Valtioneuvosto hylkäsi Valkeakosken kaupungin poikkeuslupahakemuksen palvelujen järjestämiseksi itsenäisesti. Valkeakoski määrättiin mukaan Tampereen alueeseen.

Päätös oli odotettu, sillä jo marraskuussa Valkeakosken mahdollisuudet itsenäiseen järjestämiseen oli todettu käytännössä olemattomiksi.

Valkeakoski oli todennut hakuperusteluissaan syksyllä, ettei se ollut päässyt yhteisymmärrykseen Tampereen kanssa ja toisaalta Länsi-Pirkanmaan alueen kanssa suunniteltu yhteistyökään ei toteutunut, kun maantieteellistä yhteyttä ei syntynyt.

Valkeakosken työllisten määrä vuoden 2021 lopussa oli 9 000, kun palvelujen järjestämisvastuun saamiseksi määrän pitäisi olla 20 000.

Valkeakoski perusteli hakemustaan voimaanpanolain 4 §:n 1 momentin 5 kohdalla, jonka mukaan poikkeuslupa voi tulla kyseeseen, jos luvan myöntäminen on ”alueelliset, palvelujen järjestämistä koskevat ratkaisut, palvelujen tarve, palvelujen kustannukset sekä muut palvelujen järjestämiseen liittyvät tekijät huomioon ottaen muusta erityisestä syystä perusteltua, jos työvoimapalvelujen järjestämiseksi on tehty sopimus tai päätös sekä työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu suunnitelma, joka turvaa riittävän palvelutason”.

-Ottaen huomioon, että Valkeakosken työvoimapohja on huomattavasti alle järjestämisvastuun edellytyksenä olevan 20 000 henkilön, että Valkeakoski kuuluu vahvasti Tampereen työssäkäyntialueeseen, että noin 44 % valkeakoskelaisista työssä käyvistä henkilöistä käy töissä Valkeakosken ulkopuolella ja että Valkeakoskelle on ajan saatossa muodostunut vahva rooli Tampereen seudun työllisyysalueeseen kuuluvien eteläisen Pirkanmaan kuntien työvoima- ja muissa työllisyyspalveluissa, valtioneuvosto katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen Valkeakoskelle ei ole voimaanpanolain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisestä syystä perusteltua. Näin ollen poikkeusluvan myöntämiselle voimaanpanolain 4 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, valtioneuvoston päätöksessä todetaan.

Lisäksi valtioneuvosto linjasi Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Halsuan, Lestijärven, Kaustisen, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien muodostaman työllisyysalueen muodostamisesta,  Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Kurikan kaupunkien muodostaman työllisyysalueen muodostamisesta sekä Kaskisten kaupungin kuulumisesta Pohjanmaan työllisyysalueeseen.

Katso työllisyysalueet työ- ja elinkeinomnisteriön verkkosivuilla.

Aiheesta aiemmin:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä