Kuva: Kari Långsjö

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vastaamisessa sekä työllisyyden edistäjänä. Osaavaa työvoimaa tarvitaan kaikilla aloilla. 

TE2024-uudistuksen myötä työllisyys- ja elinkeinopalvelut sekä kunnan koulutuspalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla vuoden 2025 alusta lähtien. Tärkeää on, että kunnat voivat joustavasti hyödyntää myös alueen koko koulutustarjontaa osaamisen kehittämisen ekosysteemissä. Yhdessä ne pystyvät tukemaan uudistuksen nopeamman työllistymisen tavoitetta. TE-uudistuksen rahoitusjärjestelmään on määritelty vahvat kannustimet työllistymiseen. Näin ollen ammatillisen koulutuksen merkitys kuntien työllisyyden hoidon ja osaamisen kehittämisen välineenä korostuu. 

Myös pääministeri Petteri Orpon, kok., hallitusohjelmassa ammatillisen koulutuksen keskeinen rooli TE2024-uudistuksessa on tunnistettu. 

          *          *          *

MainosAmmatillisen koulutuksen järjestäjillä on laaja vastuu perusopetuksen päättävän ikäluokan koulutuksesta. Samalla ammatillisella koulutuksella on keskeinen ja edelleen kasvava rooli myös elinikäisen oppimisen tukemisessa ja aikuisten kouluttamisessa. Suurin osa opiskelijoista on oppivelvollisuusiän ylittäneitä aikuisia. Nuorissa ja aikuisissa on henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen. Ammatillisen koulutuksen monipuolisia mahdollisuuksia kannattaa käyttää työllistymisen tukena.

Koulutuksen lainsäädäntö mahdollistaa alueellisten erityistarpeiden huomioimisen koulutuksen järjestämisessä. Koulutuksen järjestäjät voivat järjestämislupansa puitteissa päättää varsin vapaasti koulutustarjontansa kohdentamisesta sekä siitä, millä tavoin ja missä oppimisympäristöissä koulutusta järjestetään. Osaamista voidaan hankkia oppilaitoksen oppimisympäristöissä, työpaikoilla koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuen sekä näiden erilaisilla yhdistelmillä.

          *          *          *

Opiskelijavalintaa koskevat säännökset mahdollistavat joustavan ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Perusopetuksen päättäneille nuorille suunnatun yhteishaun ohella koulutuksen järjestäjä päättää jatkuvassa haussa koulutuksen hakuajoista ja -menettelyistä.   

Osaamisen kehittämisessä oleellista ei ole aina tutkinnon suorittaminen. Ammatillisessa koulutuksessa voi tutkinnon sijaan täydentää ja päivittää osaamistaan tutkinnon osien avulla. Näitä ammatillisen tutkintojärjestelmässä on noin 3 000 kappaletta. Tätä mahdollisuutta on tärkeää hyödyntää merkittävästi nykyistä enemmän. Asia on huomioitu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan ammatillisen rahoitusjärjestelmän on tuettava tutkintoja pienempien osaamiskokonaisuuksien suorittamista ja niiden suorittamiseen on kannustettava.    

          *          *          *

Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat pääosin kunnat, yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa, sekä kuntaomisteiset yhtiöt. Se, kuinka hyvin ammatillinen koulutus tukee kunnan ja alueen elinkeinopoliittisia ja työllisyyden edistämisen tavoitteita, on olennaisesti riippuvainen koulutuksen ja resurssien onnistuneesta kohdentamisesta. Työllisyyden ja työpaikkojen rooli myös kuntalaisten hyvinvoinnissa on tärkeä. Oppilaitosten omistajina kunnilla on mahdollisuus tähän vaikuttaa. 

Kuntalaki edellyttää kunnilta järjestelmällistä omistajapolitiikkaa ja omistajaohjausta. Omistajaohjauksen perusasiakirjat ovat osa ohjauksen juridista perustaa, mutta eivät yksinään riittäviä. Koulutuksen järjestäjien lisääntynyt toimivalta edellyttää omistajaohjaukselta strategisempaa otetta. Ohjausta tarvitaan, jotta koulutuksen järjestäjien johdolla olisi selkeät puitteet toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksen järjestäjillä pitää olla selkeä ja ajantasainen toimintaa ohjaava visio ja strategia. Onnistuneilla valinnoilla edistetään työllisyyttä ja elinkeinopolitiikkaa.

Minna Antila, juristi, Kuntaliitto

Lakiklinikka on julkaistu Kuntalehdessä 8/2023

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*