Itä-Pasilan hulevesiputken suun roskaisuus kertoo vedenpinnan olleen korkealla. Sateet aiheuttavat kaupunkialueelle voimakkaita virtaamia. (Kuva: Maija Taka)

Hulevesiongelma pahenee Suomessa ilmastonmuutoksen ja lisääntyvien sateiden yhteydessä. Hulevedet kuljettavat muun muassa liikenteen mikrovuovijätettä vesistöihin. Uutena ongelmana nousee esiin runsas alumiinipitoisuus kaupunkien hulevesissä. Alumiinin vakutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen on tutkittu vielä melko vähän.

Uusimmassa Kuntatekniikka -lehdessä Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmä selvittää hulevesien aiheuttamaa suurentunutta ympäristöongelmaa. Suomen Akatemian rahoittamassa URCA-tutkimuksessa seurattiin huleveden määrää ja laatua Helsingissä ja Lahdessa kaikkina vuodenaikoina. Tutkimuksessa havaittiin, että tiiviit kaupunkialueet tuottivat hulevettä kaikkina vuodenaikoina ja suuret virtaamat huuhtoivat mukanaan merkittäviä haitta-ainekuormia.

Korkeat haitta-ainepitoisuudet vesissä olivat suoraan yhteydessä pienempään lajirunsauteen vesistöissä ja herkempien lajien puuttumiseen. Erityisesti alumiinin, fosforin ja kalsiumin pitoisuudet säätelivät lajirunsautta.

Kaupunkialueiden hulevesien haitta-ainepitoisuudet olivat jatkuvasti korkeampia verrattuna luonnontilaisiin alueisiin, mikä viittaa jatkuvaan vedenlaatuongelmaan.

MainosHelposti kulkeutuvia liukoisia aineita (esim. natrium ja nitraatti) huuhtoutui erityisesti kesäaikaan, sen sijaan voimakkain ajallinen vaihtelu kuormissa havaittiin syksyisin. Vaikka osalla aineista vuodenaikaisvaihtelu oli samanlaista, kaupungistuminen tuotti alueiden välisiin kuormiin moninkertaisia eroja.

”Kaupunkialueiden mosaiikkimaisten piirteiden vuoksi tämä edellyttää useiden tekniikoiden käyttöönottoa tukemaan perinteisiä kuivatusjärjestelmiä. Näitä tekniikoita voivat olla mm. piha- ja katualueiden imeytys- ja suodatusrakenteet, kuten läpäisevät päällysteet, biosuodatusalueet ja sadepuutarhat, ja kattojen sadevesisäiliöt ja viherkatot. Näillä hulevesien hallintaa uudistavilla muutoksilla on kaupunkivesien tilan lisäksi positiivisia vaikutuksia paikallisilmastoon, ympäristön lajirunsauteen ja virkistysarvoihin. Kaupunkialueilla luonnon merkitys hyvinvoinnille korostuu”, tutkijatohtori Maija Taka Aalto-yliopistosta kirjoittaa.

Suomen ilmastossa on havaittu merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutosten ennustetaan voimistuvan jatkossa aiheuttaen yleistyviä rankkasateita ja muuttaen talvikautta supistamalla lumipeitekautta ja lisäämällä vesisateita. Kaikki tämä huomioiden voidaan arvioida, että kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset ympäristössä tulevat luomaan Suomeen uudenlaisia uhkia, tutkijaryhmä varoittaa.

Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa Suomen ympäristön tila 2017 -raportissa puututtiin vesistöjen ja hulevesien kasvavaan mikromuovipitoisuuteen.

Lue artikkeli hulevesitutkimuksesta uusimmasta Kuntatekniikka -lehdestä.

Lisätietoja mikromuoveista Suomen vesistöissä SYKE:n tiedotteessa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*