Poikkeuksellinen tilanne nosti esille tiedottamisen ja paremman tilannekuvan merkityksen, Turun kaupungin infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin sanoo. (Kuva: Ville Miettinen)

Katujen talvikunnossapidon varautumissuunnitelma on esitetty Turun kaupunginympäristölautakunnan hyväksyttäväksi ensi tiistain kokouksessa. Tarve varautumissuunnitelmalle kehittyi viime talven aikana.

– Viime talvi oli poikkeuksellinen, Turun kaupungin infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin sanoo.

Poikkeuksellinen talvi nosti esiin keskustelun siitä, miten lumenkuormaus, lumensiirto sekä liukkaudentorjunta onnistuvat parhaiten tilanteissa, joissa lumisade on poikkeuksellisen voimakasta.

– Poikkeuksellinen tilanne nosti esille myös tiedottamisen ja paremman tilannekuvan merkityksen.

MainosSelvät kriteerit

Varautumissuunnitelman valmisteleminen on ollut luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista lähtien yhteistyöhön kokoavaa.

Yleisen ja yhteisen ymmärryksen kannalta tärkeitä asioita on käyty yhdessä läpi, Helin näkee.

Suunnitelmassa määritellään, millaisten kriteerien täyttyessä talviolosuhteet todetaan poikkeuksellisiksi ja millaisiin toimenpiteisiin silloin ryhdytään.

– Suunnitelmassa on määritelty raja-arvot, jotka osoittavat milloin ei ole enää normaalitilanne, ja toisenlaiset toimintatavat astuvat käyttöön.

Uusi toimintatapa

Varautumissuunnitelmassa on mukana myös uusi yhteistyökuvio.

– Olemme varautuneet lisäresurssien tarpeeseen.

Kaupungin sidosyksikkö Kuntecilta on tehty kalustovaraus talveksi kahden kuukauden lisäresurssointiin, jota voidaan käyttää lumen kuormaukseen ja kuljetukseen.

– Varautumissuunnitelma vahvistaa sitä toteuttavien tahojen yhteisiä toimintatapoja. Koko prosessin ajan tiedämme, missä pisteessä mitäkin tapahtuu, Helin lisää.

Vertailuajan vaikein talvi

Lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan kannalta viimeisin talvikunnossapitokausi oli vaikein, kun sitä arvioidaan yli vuosikymmenen kattavan vertailuaineiston joukossa.

Lisäksi Turun kaupunki on tiedottanut, että sääolosuhteiden vaikeutta arvioivalla viisiportaisella mittaristolla viime talven vaikeus oli 3,9. Viiden vuoden ajanjakson keskiarvo on sääolosuhteiden vaikeutta arvioitaessa 2,8 Turussa.

Tulokseen vaikuttavat erityisesti lumisadepäivien lukumäärä ja lumimäärä. Tulokseen vaikuttavat erityisesti myös päivät, jolloin lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*