Tampereella ja lähiseudulla ollaan tyytyväisiä ilmastotyön etenemiseen.

 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat saavuttamassa asettamansa päästötavoitteet. Alueen kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan vähenevän 44 prosenttia ja asukaskohtaisten 58 prosenttia vuosien 2005 ja 2030 välillä.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat hyväksyivät vuonna 2010 seudullisen ilmastostrategian. Sen tavoitteena on vähentää asukasta kohti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia vuodesta 1990. Kokonaispäästöissä tavoitellaan 30 prosentin vähennystä.

Vajaa kolmannes päästövähennyksistä johtuu seudulla tehdyistä toimenpiteistä ja loput lainsäädännön, teknologian ja yleisen asennemuutoksen aiheuttamista vaikutuksista.

Seudullisen ilmastostrategian toimenpiteiden aiheuttamista päästövähennyksistä kolmeneljännestä tulee paikallisesta energiantuotannosta. Loput tulevat maankäytön toimenpiteistä, liikenteen, jätehuollon, energiatehokkuuden ja sähkökäytön sekä rakennusten ja rakentamisen toimenpiteistä.

Lisääntyvällä täydennysrakentamisella tiivistetään rakennetta ja luodaan parempia edellytyksiä kestäville liikkumisratkaisuille. Energiatehokkuussopimuksilla kannustetaan seudun kuntia tehostamaan omaa energiankäyttöään. Seudullinen rakennesuunnitelma ja maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sitoumukset tukevat toimenpiteitä.

Neuvonnan resursseissa puutteita

Rakentamiseen, asumiseen ja liikkumiseen liittyvän neuvonnan resursointi on todettu jääneen pieneksi ja toiminta hankepohjaiseksi.

Ilmastostrategian visioimat hankintojen energiatehokkuus- ja vähäpäästöisyystoimenpiteet ovat jääneet toteutumatta. Myös nousevan cleantech-toiminnan päästövähennys­vaikutukset jäävät vielä avoimiksi.

Jatkossa kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen toivotaan antavan cleantech-ja kiertotaloustoiminnalle vahvan tuen muun muassa Kolmenkulman ja Tarastenjärven osaamiskeskittymien kautta.

Tavoitteet korkeammalle

– Vuonna 2010 asetetut päästötavoitteet näyttäisivät toteutuvan jopa paremmin kuin ajattelimme, joten rimaa on syytä nostaa. Haluamme Tampereen kaupunkiseudun olevan ilmastotyön edelläkävijä. Seudullisen ilmastostrategian visioita ja tavoitteita on selkiytettävä ja päivitettävä erityisesti kuntalähtöisesti ja työtä täytyy jalkauttaa paremmin kuntiin osana seutustrategian päivitystä, toteaa Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen.

Tampereen kaupunkiseudun kuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Tietotakomon laatima raportti ilmastotyön etenemisestä on luettavissa täällä.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*