Noin puolessa suomalaiskunnista on jonkinlainen tuulivoimahanke. (Kuva: Jorma Ylönen)

Suomen tuulivoimakuntia edustava verkosto vaatii, että tuulivoimakunnat saavat pitää tuulivoimaloiden kiinteistöverot kokonaan itsellään myös valtionosuusjärjestelmän uudistuttua.

Kun kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistetaan, aiotaan mahdollisesti muuttaa myös valtionosuuksien tasausjärjestelmää. Tasaus perustuu kuntien verotuloihin. Nykyään tuulivoimalaitosten kiinteistövero ei ole valtionosuuksien tasausjärjestelmän piirissä, joten voimalaitoksen sijaintikunta saa kiinteistöverot täysin itselleen.

Noin 170 kuntaa kattava Suomen tuulivoimakuntien verkosto suhtautuu kielteisesti siihen, että tuulivoimalaitoksista perittävä kiinteistövero asetetaan tasausjärjestelmän piiriin. Tällöin verotuloja jaettaisiin tasaisemmin myös sellaisille kunnille, joilla ei tuulivoimaloita alueellaan ole. Verojen huomioiminen kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmässä pysäyttäisi tuulivoimarakentamisen Suomessa, verkosto väittää kannanotossaan.

Suunnilleen puolessa Suomen kunnista on joko toteutettu tai tulossa jonkinlainen tuulivoimahanke. Sijaintikunnilleen tuulivoiman kiinteistöverotulot ovat merkittävä helpotus kuntatalouden pyörittämiseen. Siksi tuulivoimaa halutaan rakentaa sen aiheuttamista haitoista ja kriittisestä keskustelusta huolimatta.

Mainos– Kyllä paikallisesta haitasta kuuluu kunnan saada vastineeksi maksimaalinen paikallinen hyöty, sanoo Tuulivoimakuntien verkoston puheenjohtaja, Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala.

Verkosto huomauttaa, että tuulisähköön liittyy potentiaali suuriin investointeihin ja siten työpaikkoihin.

– Ei siinä ole kyse tuulivoiman kiinteistöveroista, vaan miljardiluokan teollisista investoinneista, jotka ovat sijoittumassa Suomeen nimenomaan tuulisähkön saatavuuden vuoksi. Jos tuulivoimarakentaminen romutetaan viemällä kiinteistöverohyöty kunnilta, on kerrannaisvaikutus aivan valtava. Mistä sitten haetaan kasvua ja investointeja Suomeen, kysyy Kannuksen kunnanjohtaja, verkoston varapuheenjohtaja Jussi Niinistö.

Itä-Suomessa on kuntia, jotka eivät voi tällä hetkellä saada alueilleen tuulivoimaa voimaloiden tutkille aiheuttaman häiriön vuoksi. Näissä kunnissa on aiheuttanut harmitusta se, että ne eivät pääse osalliseksi tuulivoiman kiinteistöverotuloista.

Tuulivoimakuntien verkosto on myös Itä-Suomen kuntien asialla, vakuuttaa verkoston varapuheenjohtaja, Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska.

– Itä-Suomen elinvoima on keskeistä myös maanpuolustukselle, ja on panostettava siihen, että alueen elinvoima turvataan. Verojen tasaus ei kuitenkaan kantaisi pitkälle, vaan on etsittävä sinnikkäästi ratkaisuita, joilla tuulivoimarakentamista ja merkittäviä investointeja voidaan toteuttaa myös Itä-Suomessa. Ei ole Itä-Suomenkaan etu, että tuulivoima-ala rampautetaan koko maasta – sitten ei ole mitä jakaa.

Suomen tuulivoimakuntien verkosto perustettiin Helsingissä vuonna 2022 kuntajohtajien voimin edustamaan tuulivoimakuntia. Keskustelufoorumiin osallistuu pääasiassa kunnanjohtajia niistä kunnista, joissa on jo rakennettua tuulivoimaa tai vähintään aloitettu ensimmäisen tuulivoimahankkeen kaavoitus.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kuntien yksinoikeus päättää tuulivoiman sijoittamisesta ja kaikkien hyötyjen jääminen sijaintikuntaan soveltuu huonosti kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavaan tuulivoimaan. Tuulivoimahankkeet sijoitetaan hyvin usein kuntien reunoille, jolloin osa haitoista menee naapurikuntiin. Naapurikuntien asukkailla ei kuitenkaan ole riittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa toisen kunnan puolella tapahtuvaan rakentamiseen ja sieltä tuleviin haittoihin. Myös sähköliityntälinjat kulkevat usein naapurikuntien kautta, ja maat niitä varten hankitaan lunastusmenettelyllä nimellistä korvausta vastaan. Tuulivoiman lisärakentamisesta aiheutuu myös sähköjärjestelmälle kuluja, jotka tulevat kaikkien maksettaviksi. Tuulivoimaa ei voida rakentaa kaikkiin kuntiin ja kaikkialle, hyödyt ja haitat jakautuvat epätasaisesti kuntien ja kansalaisten kesken. Kiinteistöverotulojen motivoima päätöksenteko ei ohjaa tuulivoiman sijoittamista kokonaisuuden kannalta parhaimmalla ja vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla. Siksi olisi hyvä, jos osa tuulivoimahyödyistä jaettaisiin laajemmin kuntien kesken. Helpoimmalla se toteutuisi, jos tuulivoimaloiden kiinteistöverotulot huomioitaisiin verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa samalla tavalla kuin muutkin kunnan saamat kiinteistöverotulot. Se olisi oikeudenmukaista. Puolet tuulivoimaloiden kiinteistöveroista jäisi edelleen sijaintikunnalle.

  2. Tuulivoimayhdistys tulee nyt tunnustaneeksi, että myllyt aiheuttavat haittoja. Yhdistys väittää, että jos kiinteistöverot myllyistä eivät jäisi kuntaan, myllyjä ei rakennettaisi. Kunta ei siis hyväksyisi firman tekemää ja maksamaa kaavaa? Maanomistajat jäisivät ilman näitä tuloja. Entä erään puolueen kärkitavoite: ”Koko Suomi pidettävä asuttuna”? Kuntien myllytulot on syytä panna yleiseen jakoon.

  3. Sorry- tarkoitin tietenkin tuulivoimakuntia enkä tuulivoimayhdistystä1

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*