”Pientä turbulenssia ja vähän lentopelkoa. Mut mullon viesti valmiina…” laulaa Robin Paperilennokki-kappaleessaan.

Sanoilla voisi kuvailla nykypäivän muutosjohtajaa: viesti eli visio ja työkalut ovat tiedossa eikä häntä pelota oman organisaation ravistelu tai uudistamistarpeen perustelu. Hän tietää, että lopputulos tuottaa jotakin laadukasta ja pyrkii rohkeasti sitä kohti yhteistyössä henkilöstön kanssa, itsensä likoon laittaen.

Kunnanjohtaja, poliittiset päättäjät ja henkilöstö joutuvat astumaan epämukavuusalueelle saavuttaakseen parempaa. Vaaditaan uudenlaista johtajuutta.

Tarvitaan kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta ja vanhan kyseenalaistamista. Tämä tarkoittaa etenemistä kokeilujen kautta ja luopumista vanhanaikaisesta suunnitelmataloudesta. Suomessa on tapana suunnitella asiat halki. Tämä johtaa usein tilanteeseen, jossa uusien asioiden käyttöönotto viivästyy ja juna karkaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ muuttuu hurjaa vauhtia, siksi on saatava joustoa myös palveluiden toteuttamiseen. Byrokratia ei saa estää hetkeen tarttumista. Ilman uusia eväitä kuntakenttä näivettyy ja menettää kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta!

Muutosjohtamisessa tärkeää on johdon kyky altistaa myös itsensä ja omat toimintatavat suurennuslasin alle. Muutokset herättävät aina tunteita puolesta ja vastaan. Oman tehtävän tai toimintaympäristön muutos herättää vastarintaa.

UUSIIN HAASTEISIIN tulee tarttua tiiminä ja johtajien on istuttava saman pöydän ääreen uudistuvan henkilöstön kanssa.

Uudistumiseen liittyy myös vaihtuvuus. Suurin osa julkisen sektorin työntekijöistä tulee julkiselta sektorilta. Vaihtuvuus yksityisen puolen kanssa joskus virkistää. Hattulassa tämä on mahdollistettu yrittäjäjärjestön kanssa muun muassa siten, että opettajilla on mahdollisuus työskennellä hattulalaisissa yrityksissä oppien yrittäjäasennetta ja tapaa toimia.

TOINEN MAHDOLLISUUS uusiutumiseen on uudet työntekijät.

Eläköitymisen kiihtyessä kuntasektorilla tarvitaan uusia ihmisiä uudenlaisine ajatuksineen. Tuoreiden työntekijöiden huomiot ja kysymykset ovat parasta polttoainetta uudistumiselle. Hyvä johtaja tarttuu tähän.

LUOTTAMUS on onnistuneen muutoksen perusedellytys. Henkilöstön ja johtajan välillä on vallittava luottamus ja tiivis vuorovaikutussuhde. Vastuu on molemmilla osapuolilla. Kannustaminen ja vuorovaikutus vahvistavat yhteenkuuluvuutta. Tähän malliin irtisanomiset, yt-neuvottelut ja heikko työilmapiiri eivät istu. Rajut keinot ja syyllistäminen eivät tuota tulosta.

Poliittinen päätöksentekokulttuuri on uudistustarpeessa. Kuntakenttä kaipaa muutosjohtajuutta, tuoreita ja erilaisia visioita, väkevää uusiutumista sekä kannustusta ja poliittista selkänojaa. On tietoisesti nähtävä toimintaympäristö uudella tavalla, proaktiivisesti.

Kokeileva toiminnan kehittäminen on tasokasta uudistamista, joka on nähtävä mahdollisuutena. Tämä tarkoittaa positiivista ja innostunutta tekemistä, virheistä oppimista ja tulevaisuuden ratkaisujen etsimistä.

VANHAT TAVAT eivät enää palvele tarkoitustaan. Kokeilukulttuuri tarkoittaa myös virheiden hyväksymistä. Tähän kaikkeen kuntapäättäjien tulee määrätietoisesti pyrkiä ja mahdollistaa johdolle työkalut muutoksen johtamisessa.

Asioita ei tarvitse eikä välttämättä edes pidä kopioida, sillä kunnat toimintaympäristöineen eroavat toisistaan. On tärkeää rakentaa oma menestyspolkunsa. Asioita on lupa tehdä toisin. Siksi otimme Hattulassa käyttöön nopean kokeilun NASTA-toimintamallin. Kuntaa kehitetään henkilöstön ja kuntalaisten ideoiden pohjalta. Siten saadaan parempaa palvelua kuntalaisille, mikä on kaiken A ja O.

Haastan kuntapäättäjät tarttumaan kokeiluihin – nostetaan Suomi julkisen sektorin edelläkävijäksi.

Heidi Rämö

Hattulan kunnanjohtaja, 1.8. lähtien Lempäälän kunnanjohtaja

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*