Tämän lehden teemat, digi ja turvallisuus, nivoutuvat toisiinsa tiiviisti. Uutisotsikoihin nousi hiljattain sattumalta samaan aikaan sekä Facebookin massiivinen henkilötietovuoto että sote-järjestelmään suunniteltu kapitaatiopisteytys. Nämä asiat sekoittuivat ihmisten mielissä ja aiheuttivat huolen omien arkaluontoisten terveystietojen leviämisestä. Syntyi pelkoja, että tiedoista tulisi kauppatavaraa sote-markkinoiden yksityistämisen yhteydessä.

Huolet tietosuojasta ovat osin aiheellisia, vaikka onhan Kelan hallussa jo nyt kattavia rekistereitä. Vakavia tietoturvariskejä sote- ja maakuntauudistuksessa aiheuttavat kiire, huono suunnittelu sekä ICT-alaa vaivaava työvoimapula. Vastassa ovat erilaiset haittaohjelmat, identiteettivarkaudet, tietomurrot, palvelinestohyökkäykset, informaatiovaikuttaminen sekä virheitä tekevä inhimillinen ihminen.

                   *                   *                   *

Kuntia ja maakuntia huolettaa sote-palvelujen yhtenäistämisessä niiden hyvin erilainen lähtötaso ja tarpeet. On epätietoisuutta siitä, miten ja kenen tahdissa edetään ja miten muutoksia priorisoidaan. Joissain kuntayhtymissä ollaan jo pitkällä omien järjestelmien kanssa. Koko Uudellemaalle kaavailtu kallis Apottikin näyttää valmistuvan. Nähtäväksi jää, miten paljon tehdystä työstä voidaan hyödyntää tulevassa sotessa, jossa sekoittuu iloisesti ohjelmistojen kirjon lisäksi hankintalaki sekä tietojen liikuttaminen yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

                   *                   *                   *

Kun sote-järjestelmiä uudistetaan, arkkitehtuurin ja rajapintojen lisäksi erilaisissa tehtävissä toimivien ihmisten arkiset työkalut muuttuvat. Jos määrittely tehdään kiireessä järjestelmien ehdoilla, nipistetään usein palvelumuotoilusta, koulutuksesta tai testauksesta. Huonosta käytettävyydestä johtuvat inhimilliset erehdykset, käyttämisen hitaus ja muutosvastarinta haastavat tietoturvan. Virallisen IT:n rinnalle on omiaan syntymään myös niin kutsuttu varjo-IT, kun erilaisilla viritelmillä yritetään ohittaa työtä hidastavat järjestelmät.

Sotessa järjestelmäkehitys on poikkeuksellisen kriittistä, koska se kytkeytyy potilasturvallisuuteen. Esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on tästä karvaita kokemuksia, kun jopa sadat virheet potilastietojärjestelmissä aiheuttivat vakavia ongelmia. Yhtymä lopetti laskujen maksamisen ratkaisun toimittajalle näiden ongelmien vuoksi. Vaikea tilanne kummallekin osapuolelle.

                   *                   *                   *

ICT-yritykset janoavat rahakkaita sote-projekteja. Nyt annettuun aikatauluun on kuitenkin vaikea sitoutua, etenkin kun resurssit ovat tiukassa. Suomea kannustetaan kattavaan digitalisaatioon ja samaan aikaan meitä riivaa nopeasti kasvava koodaripula. Samoista aivoista kilpailevat maakunnat, kunnat, peliteollisuus sekä muu yksityinen sektori.

SoteDigin ja siihen liittyvien hankkeiden aikatauluttaminen uusiksi olisi viisautta. Koko uudistuksen säästötavoitteet nojaavat pitkälti tuleviin ICT-ratkaisuihin. Mitä paremmin ne pystytään toteuttamaan, sitä varmemmin myös kustannuksia saadaan hillittyä. Paikkaaminen ja vuotojen korjaaminen tulee kalliimmaksi.

Marja Honkakorpi, päätoimittaja

Kirjoitus on Kuntalehden 5/2018 pääkirjoitus. Lehden teema on digi ja turvallisuus.