Esa Kallion siirryttyä Kuntarahoituksen toimitusjohtajaksi on toimitusjohtajan sijaiseksi nimitetty lakiasioista ja yhtiön hallinnosta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, oikeustieteen kandidaatti Mari Tyster.

Kuntarahoituksen toimitusjohtajan sijaista koskee valvovan viranomaisen eli Euroopan keskuspankin tekemä luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi. Tämä prosessi on Tysterin osalta vielä kesken.

Yhtiön johtoryhmän uusiksi jäseniksi Kuntarahoituksessa on nimitetty kauppatieteiden maisteri Joakim Holmström ja kauppatieteiden maisteri Rainer Holm.

Joakim Holmström on työskennellyt Kuntarahoituksen palveluksessa vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2010 alkaen Holmström on vastannut yhtiön varainhankinnasta. Holmströmin siirtyessä johtoryhmän jäseneksi hänen vastuualueelleen siirtyy koko pääomamarkkinat-toiminto. Toimintoon kuuluvat varainhankinnan lisäksi yhtiön treasury sekä yhteiskuntavastuu ja viestintä.

Rainer Holm on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien Kuntarahoituksen IT:stä ja kehittämistoiminnoista vastaavana johtajana.

Toni Heikkilä, Jukka Helminen ja Marjo Tomminen jatkavat edelleen Kuntarahoituksen johtoryhmän jäseninä. Heikkilä vastaa yhtiön riskienhallinnasta, Helminen rahoituksesta ja Tomminen taloudesta.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Kuntarahoituksen toimitusjohtajalle Esa Kalliolle. Nimitykset astuvat voimaan 1. maaliskuuta.

Esa Kallio Kuntarahoituksen toimitusjohtajaksi