Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Riihimäen muutosjohtajan virasta koeajalla irtisanotun Matti Muukkosen valituksen. Hallinto-oikeus hylkäsi myös Muukkosen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muukkonen piti virkasuhteen purkamista koeajalla lain vastaisena useista eri syistä, muun muassa kuulemista koskevan menettelyvirheen takia. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitusperusteet. Hallinto-oikeuden mukaan esimerkiksi päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se syntyi oikea-aikaisesti koeajalla.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko valitsi Pyhärannan kunnanjohtajana toimineen Muukkosen muutosjohtajaksi maaliskuussa 2018. Kyseessä oli kahden vuoden määräaikainen virka, mutta Sulkko purki Muukkosen virkasuhteen jo koeajalla lokakuussa 2018. Päätöksen mukaan Muukkosen johtamis- ja viestintätapa ei ollut riittävällä tavalla vastannut muutosjohtajan tehtävälle asetettuja vaatimuksia ja tämä tapa oli aiheuttanut työyhteisöllisiä ongelmia ja osoittanut hänen sopimattomuutensa työyhteisöön.

Muukkonen teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka jälkeen kaupunginhallitus otti asian uuteen käsittelyyn. Hallituksen mukaan kaupunginjohtaja Sulkko saattoi olla esteellinen tekemään irtisanomispäätöstä, koska Muukkonen oli tehnyt hänestä työsuojeluilmoituksen ja sitä ei oltu käsitelty loppuun. Kaupunginhallitus purki virkasuhteen koeaikana samoin perustein kuin Sulkko viranhaltijapäätöksessään. Kaupunginjohtaja Sulkko ei osallistunut asian uuteen käsittelyyn.

Muukkonen on toiminut kuntaurallaan kunnanjohtajana Pyhärannan lisäksi Kyyjärvellä ja Suomenniemellä. Tätä nykyä hän toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.