Riihimäen muutosjohtajan virasta irtisanottu Matti Muukkonen on valittanut
irtisanomisestaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko irtisanoi Muukkosen koeajalla lokakuussa. Muukkonen teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka jälkeen kaupunginhallitus purki Muukkosen virkasuhteen koeajan perusteella uudella päätöksellä. Hallituksen mukaan kaupunginjohtaja Sulkko saattoi olla esteellinen tekemään irtisanomispäätöstä, koska Muukkonen oli tehnyt hänestä työsuojeluilmoituksen.

Muukkonen pitää kaupunginhallituksen päätöstä lainvastaisena muun muassa siksi, että kaupunginhallitus teki päätöksensä 13. joulukuuta, mutta irtisanominen ajoitettiin koeajalle lokakuun loppuun. Muukkonen toteaa valituskirjelmässään, että laki ei mahdollista takautuvaa erottamispäätöstä.

Lisäksi kaupunginhallituksen päätöstä rasittavat Muukkosen mukaan samat kuulemista koskevat menettelyvirheet kuin kaupunginjohtajan alkuperäistä päätöstä: hänelle ei uutta päätöstä tehtäessä varattu mahdollisuutta tulla kuulluksi eikä hänelle toimitettu ennen päätöksen tekemistä niitä selvityksiä, jotka ovat voineet vaikuttaa päätöksen sisältöön.

Kaupunginjohtaja Sulkko valitsi Pyhärannan kunnanjohtajana toimineen Muukkosen muutosjohtajaksi maaliskuussa 2018. Kyseessä oli kahden vuoden määräaikainen virka. Muutosjohtajan tehtäväksi oli määritelty yhdenmukaisten toimintakäytäntöjen luominen uudelle kaupunginhallituksen toimialalle, kaupungin keskitetyt kehittämistehtävät ja hanketoiminnan koordinointi.