Kuva: Pixabay

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Juuan kunnanjohtajan valintaa. Valtuusto valitsi Henri Tanskasen yksimielisesti kunnanjohtajaksi joulukuussa 2020.

Valtuuston päätöksestä valitti Esko Rautiainen, joka oli yksi viran tavoittelijoista. Päätös sisälsi Rautiaisen mukaan hänen ikäänsä perustuvaa lainvastaista syrjintää. Rautiainen oli viranhaun aikaan 60-vuotias, Tanskanen 35-vuotias.

Hallinto-oikeus totesi, että kunnanvaltuusto oli tehnyt valinnan harkintavaltansa rajoissa. Kunta oli osoittanut, ettei työkokemukseltaan ansioituneemman Rautiaisen syrjäyttäminen virkavalinnassa johtunut hänen iästään, vaan kunnalla oli Tanskasen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuva hyväksyttävä peruste valita Tanskanen kunnanjohtajaksi.

Rautiainen katsoi myös, että Tanskanen ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Kunnanjohtajalta edellytettiin kokemusta julkishallinnon johtavista tehtävistä, ja Rautiaisen mielestä Tanskasen työ Maahanmuuttoviraston ylitarkastajana oli asiantuntijatehtävä, joka sisälsi hieman esimiestehtäviä, mutta ei ollut kelpoisuusvaatimuksissa edellytetty johtava tehtävä. Hallinto-oikeus oli saanut selvityksen tiiminvetäjän tehtävänkuvasta ja sen perusteella arvioi, että kunta oli voinut katsoa Tanskasen täyttävän kelpoisuusvaatimuksen.

Lisäksi Rautiainen piti edellistä kunnanjohtajaa Markus Hirvosta esteellisenä valmistelemaan valintaa. Rautiainen päätteli sosiaalisen median perusteella, että Tanskanen on Hirvosen opiskelukaveri ja jonkinasteinen ystävä. Hallinto-oikeus totesi, ettei Tanskasen ja Hirvosen välillä ollut sellaista sidonnaisuutta, joka olisi vaarantanut luottamuksen Hirvosen puolueettomuuteen. Tanskanen kertoi vastineessaan, että hän oli tavannut Hirvosen sattumalta yli puoli vuosikymmentä sitten Itä-Suomen yliopiston kurssilla. Tanskanen oli yksi Hirvosen yli 2000 Facebook-kaverista, ja tähän joukkoon lukeutui myös Rautiainen.

Henri Tanskanen aloitti työskentelynsä Juuan kunnanjohtaja tammikuussa. Markus Hirvonen siirtyi Pohjois-Karjalan maakuntajohtajaksi.