Tuomas Hirvonen valittiin Vesilahden kunnanjohtajaksi elokuussa 2019. Hän sai valtuuston virkavaalissa 11 ääntä ja Anne Heusala 10 ääntä.

Vesilahden kunnanjohtajana vuodesta 2019 toiminut Tuomas Hirvonen on irtisanoutunut.

Vesilahden kunta kertoo tiedotteessaan, että Hirvonen ja Vesilahden kunnanhallitus sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajat ovat yhteisissä neuvotteluissaan päätyneet siihen, että Hirvosen palvelussuhde Vesilahden kuntaan päättyy, ja hän irtisanoutuu kunnanjohtajan virasta.

Neuvottelut on käyty Hirvosen johtajasopimuksen pohjalta. Sopimuksen mukaan kunnanjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan, jos kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja kunnanjohtaja yhdessä toteavat, ettei kunnanjohtaja nauti poliittisen johdon luottamusta. Hirvoselle maksetaan johtajasopimuksen mukaisesti 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus.

Hirvosen virkasuhde kuntaan päättyy 15.8.2023. Hirvonen aloitti Vesilahden kunnanjohtajana helmikuun alussa 2019.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)



Vesilahden kunta kertoo tiedotteessaan, että virkasuhteen päättymiseen liittyviä syitä ei kommentoida kummankaan osapuolen toimesta.

Kunnanhallitus on käynnistänyt uuden kunnanjohtajan rekrytoinnin. Hallintojohtaja Susanna Hokkanen toimii vt. kunnanjohtajana siihen asti, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa virassa.