Aktiivimalli kurittaa työttömiä työnhakijoita, mutta Kelan laskelmien mukaan vain pientä osaa työttömistä se on onnistunut aktivoimaan.

Alkuvuodesta Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen arvioi aktiivimallin tehoavan 40 prosenttiin työttömistä. Vielä tätäkin positiivisempia arvioita mallin purevuudesta esitettiin. Totuus on kuitenkin ollut toinen.

Tänään Kela julkaisi omiin ja Finanssivalvonnan tilastoihin perustuvan arvion, jonka mukaan vain hieman yli 10 prosenttia ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen alennettua etuutta saaneista täytti aktiivimallin aktiivisuusehdot toisen tarkastelujakson aikana. Aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Heistä 97 000 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 54 000 ansiopäivärahaa.

Eniten aktiivimalli on alentanut iäkkäiden työttömien päivärahoja. Alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta. Myös Kelan etuuksien saajissa alennetun etuuden saaminen oli sitä yleisempää, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse.

Säästöt pieniä

Vaikka alennettu työttömyysetuus tuo säästöjä valtion kassaan, niin menot lisääntyvät toimeentulotukien osalta, sillä moni Kelan maksamaa työttömyysetuutta saava työnhakija joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotukea määritettäessä huomioidaan käytettävissä olevat nettotulot. Näin ollen työttömyysturvan leikkaus kasvattaa usein henkilön saamaa toimeentulotukea.

MainosSaadun asumistuen määrään aktiivimallin mukanaan tuomilla leikkauksilla ei juuri merkitystä ole. Jotta yleistä asumistukea tarkistetaan, pitää tulojen laskea 200 euroa kuukaudessa.

Mikäli työtön työnhakija ei täytä aktiivimallin ehtoja, leikataan hänen työttömyysturvaansa 4,65 prosenttia.

Kelan tiedote aktiivimallin vaikutuksista

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Tämän ei pitänyt tulla yllätyksenä. Tämä malli on ihan älytön.
    Jotta pysyy mallin mukaan aktiivisena, 0n 5 kertaa jakson aikana esim. osallistuttava aktivointipalveluihin. Ja näitä palveluja ei vain riitä kaikille. Ei kun et pääse kurssille, menetät rahasi. Tasa-arvoista, eikö? Sillä, että teet työhakemuksia vaikka kerran päivässä ja käyt haastatteluissa ei ole mitään merkitystä, sitä ei lasketa aktivoinniksi, toisin kuin jotkut luulevat. Se työ pitää saada, ahkerakaan hakeminen ei riitä.
    Alussa ihmiset mahtuvat näille aktiivikursseille, mutta nyt kun kaikki kurssit on käyty, pitäisi aloittaa uusi kierros samoista kursseista, sillä uusia ei ole. Tiedän henkilön, joka on käynyt CV:n tekokurssin kolme kertaa, ihan vaan aktiointimalliin mahtuakseen.
    Tälläkö työllisyys lisääntyy ministeri?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*