Jotkut lapset tykkäävät tehdä omiaan ja toisille taas ohjattu toiminta voisi olla esimerkiksi iltapäivien suuri ilo varsinaisen koulupäivän päätteeksi. Harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on tarjota uusia vaihtoehtoja lapsille ja nuorille. Kuva: Santeri Rantala

Kunnille on jaossa kouluikäisten lasten ja nuorten harrastustoimintaan avustuksia yhteensä 14,5 miljoonan euron edestä ensi lukuvuodelle.

Harrastamisen Suomen malliin varatut rahat eivät ilmesty kenellekään yllättäen, vaan kuntien on haettava niitä.

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen koordinaattorina toimii Tarja Vartiainen Opetushallituksessa.

– Paljon on vielä kuntia, joista ei ole aikaisemmin haettu avustusta ja ei voi sanoa, että näissä tapauksissa olisi ollut kyse vain pienistä kunnista. 

Mainos– Kaikki kunnat eivät ole tienneet tästä mallista, tai sitten avustushakuun oli herätty liian myöhään, Vartiainen pohtii.

Lasten toiveita on kuunneltava

Kunnat voivat hakea valtionavusta aluehallintoviraston sähköisestä asiointipalvelusta 15.2.–22.3. 

– Pilottikaudella keväällä 2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa, Vartiainen sanoo.

Lukuvuodeksi 2021–2022 toiminta laajentui. Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa järjestetään parhaillaan 235 kunnassa.

– Aluehallintovirastot myönsivät kevään 2021 hakukierroksella valtionavustusta kunnille yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Harrastamisen Suomen mallissa järjestetään oppilaiden toivomia ja maksuttomia harrastuksia koulupäivien yhteydessä. 

– Avustettavien harrastusten on pohjauduttava lasten ja nuorten harrastustoiveisiin. Kunnat voivat kerätä tietoa harrastustoiveista kouluistaan tai hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2020 Koululaiskyselyn tuloksia.

Saumoja parkourista mopon korjaukseen

Harrastamisen Suomen mallissa ovat mukana kaikki harrastukset.

– Liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot ja muut harrastukset, Vartiainen luettelee.

– Mukana voi olla harrastuksia vaikkapa parkourista mopon korjaukseen ja kuvataiteesta salibandyyn. 

Kuntien kannattaa olla avustushaussa yhtenäisin voimin liikkeellä. Esimerkiksi vapaa-ajan, kulttuurin, nuorison ja opetustoimen edustajien on hyvä tehdä hakua varten yhteistyötä, Vartiainen huomauttaa.

– Meillä on jo todella hyviä kokemuksia siitä, miten tällainen yhteistyö voi onnistua. Suomen mallin tukemana kunnissa voidaan panostaa harrastusten laatuun ja määrään.

– Mallissa yhdistyvät olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. 

Päätökset avustettavista kohteista valmistuvat huhtikuun 2022 loppuun mennessä. 

Hakuilmoitus ilmestyy lähipäivinä

Avustettavan toiminnan on tapahduttava pääsääntöisesti koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa.

Harrastustoiminta voidaan järjestää myös muualla, mikäli harrastuksen sisältö sitä edellyttää, Vartiainen tarkentaa. 

Mallin mukaisen toiminnan tulee olla säännöllistä ja viikoittaista. Harrastus voi koostua useasta eri lajista tai alasta, jotka vaihtelevat viikoittain tai kuukausittain.

Harrastuksen on käynnistyttävä viimeistään syyskuussa ja sen on kestettävä koko lukuvuoden ajan, Vartiainen luettelee ehtoja.

Vartiainen kehottaa kuntia tutustumaan opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoitukseen, josta avustuksen tarkemmat hakuehdot selviävät.

– Ministeriö julkaisee hakuilmoituksen lähipäivinä.

Malli lakiin?

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Harrastamisen Suomen mallin toisen vaiheen työryhmä kannattaa sitä, että malli kirjattaisiin nuorisolakiin lakisääteisenä asiana. 

Nuorisolain muutos on valmisteilla ja lakiesitys siitä saadaan suunnitelmien mukaan kuluvan vuoden aikana julkisen lausuntomenettelyn kautta kommentoitavaksi. 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*