Helsingin hallinto-oikeus kumosi Helsingin kaupungin kansliapäällikön tekemän salauspäätöksen, joka koski vuoden 2022 talousarvioesitystä. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin kaupungin kansliapäällikön tekemä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen salauspäätös on mennyt nurin Helsingin hallinto-oikeudessa. Salauspäätöksestä valitti hallinto-oikeuteen Helsingin Sanomat, jonka toimittaja oli pyytänyt nähtäväkseen pormestari Juhana Vartiaisen johdolla työstettyä talousarvioehdotusta, jonka pohjalta luottamushenkilöt olivat käyneet neuvotteluja. Hallinto-oikeuden ratkaisusta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Salauspäätöksen tehnyt kansliapäällikkö oli katsonut, että kyseessä ei ollut julkisuuslain 5 §:ssä tarkoitettu viranomaisen asiakirja, eikä asiakirjaa luovutettu median käyttöön. Aiempina vuosina ennen Vartiaisen aikaa oli Helsingissäkin esitelty erikseen pormestarin oma esitys budjetiksi. Sama on käytäntö yleisesti myös muissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa.

Hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen mukaan avoimuus talousarvioehdotuksen julkaisemisessa oli aiemmin mahdollistanut sen, että kaupunkilaiset olivat voineet seurata millainen pormestarin näkemys kaupungin taloudesta oli ja mihin suuntaan muut poliittiset ryhmät halusivat talousarviota työstää. Helsingin kaupunginkanslian antaman lausunnon mukaan kyseessä oli keskeneräiset talousarvioluonnokset, jotka olivat sisäistä työskentelyä varten tehtyjä asiakirjoja, joita ei arkistolainsäädännön mukaan ole liitettävä arkistoon.

Asiaa käsitellyt hallinto-oikeus ratkaisi asian valittajan eduksi ja palautti asian uudelleen kansliapäällikön käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus oli tutustunut päätöksenteon yhteydessä 339 sivua ja 11 liitettä sisältäneeseen kiisteltyyn asiakirjaan. Hallinto-oikeuden huomioiden mukaan asiakirja oli vastannut otsikoinniltaan ja jaottelultaan talousarviota.

Mainos-Hallinto-oikeus toteaa, että talousarvion laatiminen on keskeinen kunnan lakisääteinen tehtävä. Talousarvioehdotus laaditaan kunnanvaltuuston päätöksentekoa varten. Tähän nähden sekä huomioon ottaen edellä julkisuuslain esitöistä lain 5 §:n 4 momentin osalta esitetty talousarvioehdotusta ei ole pidettävä luonteeltaan mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna sisäisen työskentelyn asiakirjana. Kansliapäällikkö ei siten ole voinut kieltäytyä luovuttamasta talousarvioehdotusta sillä perusteella, että siihen ei mainitun lainkohdan nojalla sovelleta julkisuuslakia, hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan.

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Päätöksestä oli valittanut myös Yrjö Hakanen.

  2. Päätöksestä oli valittanut myös Yrjö Hakanen. Tätä ei Hesari jostain syystä maininnut.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*