Markkinaoikeus on puuttunut HUS laittomiin suorahankintoihin. Tällä erää maksettavaa tuli 110 000 euroa.

Markkinaoikeus on määrännyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle seuraamusmaksuja 110 000 euron edestä. Seuraamusmaksuja esitti Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) marraskuussa 2019 kaikkiaan neljästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Kahdesta aiemmin ratkaistusta hankinnasta seuraamusmaksuja kertyi yhteensä 50 000 euroa, joten hankintalain vastaiset suorahankinnat tulivat maksamaan HUSille kaikkiaan 160 000 euroa.

Viime viikolla annetuissa ratkaisuissa HUS oli tehnyt DNA-analyysien sekä haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden suorahankintoja hankintalain vastaisesti. DNA-analyysien osalta seuraamusmaksu oli 70 000 euroa ja haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden osalta 40 000.

Elokuussa markkinaoikeus ratkaisi jätesäkkituotteiden ja pehmopaperituotteiden hankintaa koskevat KKV:n esitykset viraston esitysten mukaisesti. Näistä markkinaoikeus määräsi HUSille molemmissa tapauksissa 25 000 euron seuraamusmaksun.

KKV:n mukaan HUS oli tehnyt hankintoja miljoonilla euroilla ilman hankintalain mukaista kilpailutusta tai hankintasopimuksia. Haavan alipainehoidon laitteita ja tarvikkeita oli ostettu vuosittain noin 2,5 miljoonalla eurolla suorahankintoina ilman hankintalaissa säädettyä perustetta neljältä eri toimittajalta. DNA-analyysejä hankittiin yhteensä 121 ulkopuoliselta palveluntarjoajalta vuosien 2017–2019 välisenä aikana noin 6,4 miljoonalla eurolla.

Kaikista laittomasti tehdyistä hankinnoista HUS ei joudu seuraamusmaksuja maksamaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on aloitettava selvitystoimenpiteet kuuden kuukauden kuluessa lainvastaisen suorahankintasopimuksen tekemisestä. KKV pystyi näin ollen esittämään seuraamuksia ainoastaan 21.11.2018 ja sen jälkeen tehdyistä suorahankinnoista, joiden arvo oli reilu kaksi miljoonaa euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisut

DNA-analyysit

Haavan alipainehoito

Aiheesta KKV:n sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*