Hallituksen tavoitteena on, että automaattisen päätöksenteon lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2023 alussa. (Kuva: PIXABAY)

Kuntaliiton mielestä hallituksen lakiesitys automaattisesta päätöksenteosta julkishallinnossa ei juuri hyödytä kuntia.

– Johtuen soveltamisalan kapeudesta sekä korkeista käyttöönottokustannuksista, kunnilla ei käytännössä ole juurikaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön automaattista päätöksentekoa osana kunnallista hallintomenettelyä, Kuntaliitto toteaa eduskunnan hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa.

Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että automaattista päätöksentekoa mahdollisestaan lainsäädännössä ja että kunnat ovat lainsäädännön piirissä. Liitto katsoo, että esitetyt muutokset poistavat oikeudellista epävarmuutta ja edistävät siten yleisellä tasolla automaattisen päätöksenteon käyttöönottoa.

Liiton mielestä säädösperustan rakentamisessa on kuitenkin kiinnitetty hyvin vähän huomiota siihen, kuinka automaattisen päätöksenteko soveltuu kuntien hallintomenettelyyn.
Esimerkiksi muutoksenhakuedellytysten suhteesta kunnallisvalitukseen ei ole otettu kantaa hallituksen esityksessä.

MainosLausunnossa arvioidaan, että päätöksenteon automatisointi rajautuu käytännössä vain suurimpien viranomaisten mahdollisuudeksi, eikä kunnilla tai muilla pienemmillä viranomaisilla ole realistisia mahdollisuuksia automaattisen päätöksenteon käyttöönottoon.

– Tämä on valitettavaa, koska kuntasektorin kokonaishyöty automaattisesta päätöksenteosta voisi olla mittava, Kuntaliitto toteaa.

Hallituksen esityksessä automaattista päätöksentekoa varten hallintolakiin lisätään hallintoasian automaattisen ratkaisemisen mahdollistava sääntely. Tiedonhallintalakiin lisätään sääntely muun muassa automatisoidun toimintaprosessin kehittämisen dokumentoinnista, laadunvarmistamisesta, laadunvalvonnasta ja käyttöönotosta. Esitys liittyy EU:n tietosuojasääntelyyn sekä perustuslakivaliokunnan ja ylimpien laillisuusvalvojien automaattista päätöksentekoa koskeviin kannanottoihin.  

Hallituksen tavoitteena on, että laki tulisi voimaan vuoden 2023 alussa.

Kuntaliiton lausunto

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*