Susitilanteen muuttuminen vaikutti seitsemän tuulivoimalan rakentamissuunnitelmiin Utajärven kunnassa. (Kuva: Pixabay)

Kuntaliiton johtava juristi Marko Nurmikolu ei yllättynyt korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä Utajärven kuntaan sijoittunut ja seitsemän tuulivoimalan rakentamisen sisältänyt Maaselän kaava.

– Päätös oli vallitsevan doktriinin mukainen.

Ennen kaavan hyväksymistä kunnan työntekijä sai tietoa, että susitilanne oli mahdollisesti muuttunut aiemmista selvityksistä kaava-alueella.

KHO:n päätös pohjautui suden asemaan luonnonsuojelulain pykälässä, joka kieltää tiukasti suojeltujen direktiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen. 

MainosKHO:n päätös heinäkuussa herätti jonkin verran hämmästystä esimerkiksi Utajärven kunnassa. KHO:n päätöksessä ratkaisevaan asemaan nousi kaavoittajan yksityishenkilöltä saama sähköpostiviesti.

Viesti oli lähetetty kunnan työntekijälle osayleiskaavan lausuntoajan jälkeen ja ennen kaavan hyväksymistä valtuustossa. Kunnassa ei ryhdytty lisäselvityksiin kyseisen sähköpostiviestin perusteella, vaikka oikeuden mukaan lisäselvityksiä olisi tarvittu.

KHO:n päätöksen mukaan sähköpostilla annetuissa tiedoissa oli annettu useita ja luotettavia ilmoituksia susilaumojen havainnoista.

– Lisäselvitysten tekeminen uuden ja merkittävän tiedon vastaanottamisen seurauksena lausuntoajan jälkeen, mutta ennen päätöksentekoa, kuuluu normaaliin hallintomenettelyyn, Nurmikolu arvioi.

Uudet tiedot on otettava riittävissä määrin huomioon.

– Jos on jotain, mikä soittaa herätyskelloja, niin se pitää sitten selvittää.

KHO:n päätöksessä kaavan luontoselvitysten riittävyys ratkaistiin kaavan hyväksymishetken perusteella. KHO:n päätöksen mukaan merkitystä ei ollut sillä, että tieto uudesta susireviiristä julkaistiin viranomaistietona vasta kaavan hyväksymisajankohdan jälkeen.

”Tilanteet muuttuvat jatkuvasti”

Luontoarvojen huomioiminen tuo epävarmuutta päätöksentekoon, Kuntaliiton johtava juristi Marko Nurmikolu sanoo.

Ympäristöasioiden selvittämiseen voi kulua paljon aikaa. Selvitystyötä voidaan helpottaa jatkamalla erilaisten luontotietoarkistojen kehittämistä. Olemassa olevan luontotiedon saavutettavuutta voidaan parantaa, Nurmikolu jatkaa.

– Mutta esimerkiksi eläimiä koskevissa luonnonsuojeluasioissa tilanteet muuttuvat jatkuvasti.

– Lain nojalla suoraan suojeltu eläin voi tulla vaikka pihapiiriin.

Uusi ja merkittävä tieto voi tarkoittaa lisäselvityksen tarvetta. Silti, loputtomaan selvitysten tarpeeseen ei ole tarvetta varautua.

– Vaikka selvityksiä tulee ottaa vastaan myös lausuntoajan jälkeen, tulee kaavan valmisteluprosessi laittaa jossain vaiheessa poikki ja viedä kaava valtuuston päätettäväksi.

Valituksen kautta oikeuteen

Utajärven kunnanvaltuusto hyväksyi Maaselän osayleiskaavan marraskuussa vuonna 2020.

Valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen perusteella Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavan marraskuussa vuonna 2022. Sen jälkeen Utajärven kunta teki valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä ja KHO otti valituksen pohjalta asian käsiteltäväkseen.

KHO teki kaavan kumonneen päätöksen heinäkuun alkupuolella.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*