Kuva: Kari Långsjö

Sama henkilö voi toimia päättäjänä niin kunnassa, hyvinvointialueella kuin eduskunnassakin. Luottamushenkilö voi olla samalla kunnan tai hyvinvointialueen työntekijä. Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa kaksois- ja jopa kolmoisroolit, joista aiheutuu uudenlaisia esteellisyystilanteita.

Sekä kunta- että hyvinvointialuelain mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään. Muita luottamushenkilöitä ja valtuutettuja muiden toimielinten kokouksissa koskevat hallintolain jääviysperusteet. Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan päätöksenteon puolueettomuutta yksittäisen asian käsittelyssä.

                    *          *          *

Erityisesti hallituksen jäsenten tulee olla useiden rooliensa kanssa tarkkana. Esimerkiksi hyvinvointialueen työntekijä on kunnanhallituksessa jäävi, jos asian ratkaisusta voi olla hyötyä tai vahinkoa hänen työnantajalleen. Tai jos henkilöllä on hallituspaikka sekä kunnassa että hyvinvointialueella, hän saattaa olla kaksoisroolinsa perusteella jäävi molemmissa. Esteellisyys voi olla käsillä esimerkiksi, kun käsitellään kunnan ja hyvinvointialueen välistä riita- tai sopimusasiaa. Luottamushenkilö voi olla esteellinen myös ”jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu muusta erityisestä syystä”. Esteellisyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti, ja sen arviointi kuuluu ao. henkilölle itselleen. Epäselvässä tilanteessa kannattaa ilmoittaa olevansa jäävi.

MainosVaalikelpoisuudessa taas on kyse siitä, voiko henkilö olla ehdolla ja tulla valituksi toimielimeen. Toimielimen jäseninä ei pitäisi olla henkilöitä, joilla on liian voimakas oma tai taustayhteisönsä intressi valvottavanaan. Tämä tulisi huomioida jo ehdokasasettelussa. Lisäksi tarvitaan vaalikelpoisuutta rajoittavia säännöksiä, joilla turvataan päätöksenteon puolueettomuutta siten, että todennäköisimpiä eturistiriitatilanteita vältetään jo ennakolta. Pelkät esteellisyyssäännökset eivät riitä.

                    *          *          *

Hallitus on keskeinen toimielin niin kunnassa kuin hyvinvointialueellakin. Se johtaa hallintoa ja taloutta, edustaa työnantajaa ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Hallituksella on lakisääteisten tehtäviensä lisäksi valtuuston delegoimia tehtäviä. Vaalikelpoisuutta hallitukseen on rajoitettu eri tavoin. Hallituksen jäsenen tulee ensinnäkin olla vaalikelpoinen valtuustoon. Näin rajataan pois muun muassa tietyt johtotehtävissä toimivat. Rajoitukset koskevat lisäksi välittömästi hallituksen alaisia sekä muun muassa lautakuntien esittelijöitä, valmistelijoita ja henkilöstön edunvalvonnasta vastaavia. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava muita kuin henkilöstöön kuuluvia. Säännöksillä turvataan hyvää hallintoa, hallituksen päätöksenteon riippumattomuutta ja puolueettomuutta sekä hallituksen työskentelyä.

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän selvitys vaalikelpoisuudesta aluehallitukseen julkaistiin kesäkuussa. Selvityksessä todetaan muun ohella, että hyvinvointialueen henkilöstön jäsenyys aluehallituksessa ei ole ongelmatonta ja että nykyinen vaalikelpoisuutta koskeva sääntely on lähtökohtaisesti perusteltu. Sääntelyn kehittämiseen on kuitenkin useita vaihtoehtoja. Selvityksen mukaan erityisesti, jos henkilöstön vaalikelpoisuusrajoituksia lievennetään, tulisi henkilöstön enimmäismäärää hallituksessa rajoittaa. Lisäksi hallituksen ja sen puheenjohtajiston työnantajatehtävien kannalta ongelmallisia kaksoisrooleja tulisi estää sääntelyllä. Vastaavien muutosten tekemisen tarkoituksenmukaisuus tulisi selvityksen mukaan arvioida myös kuntia koskien.

Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää selvitystyön liittyen päätöksenteon mahdolliseen päällekkäisyyteen ja jääviyskysymyksiin sekä kunnan ja hyvinvointialueen työntekijöiden osallistumiseen kunnan- ja aluehallituksen sekä niiden alaisten lautakuntien työhön.

Katriina Martikainen, juristi, Kuntaliitto

Kirjoittaja toimi kevään 2023 johtavana erityisasiantuntijana valtiovarainministeriön kunta- ja alueosastolla sekä jäsenenä ja sihteerinä työryhmässä, joka tarkasteli hyvinvointialueen henkilöstön vaalikelpoisuutta aluehallitukseen

Lakiklinikka on julkaistu Kuntalehdessä 9/2023

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*