Kyllä voi. Sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus.

Lautakunnan hyväksyessä yrityksen tekemän tarjouksen esimerkiksi liikehuoneiston vuokraamisesta vuokrasopimus syntyy, kun lautakunnan päätös annetaan yritykselle tiedoksi. Sillä, että päätökseen haetaan kenties muutosta, ei ole vaikutusta sopimuksen syntyyn ja sen sitovuuteen. Kunta on muutoksenhausta huolimatta sidottu sopimukseen. Vaikka päätös kumottaisiin, sopimus on ja pysyy voimassa. Jos kirjallinen sopimus puuttuu, sopimuksen ehdot muodostuvat tarjouksesta ja päätöksen sisällöstä.

Edellä kuvatun kaltaisesta tilanteesta oli kyse KKO:n ratkaisussa 1996:84. Siinä sopimuksen katsottiin syntyneen, kun lautakunnan esittelijä oli ilmoittanut yritykselle tarjouksen hyväksymisestä puhelimitse.

Sopimuksen sitovuuden periaate tarkoittaa, että sopijakumppani ei pääse irti sopimuksesta tai voi muuttaa sen sisältöä ilman sopijakumppanin suostumusta. Kunta ei voi esimerkiksi todeta, että se purkaa sopimuksen, koska se ei yhteistoiminta-alueeseen liittymisen vuoksi enää tarvitse sitä.

Vaikka sopimuksesta tulee kunnalle tarpeeton, se sitoo kuntaa sopimuskauden loppuun asti. Mikäli kunta purkaa sopimuksen ilman sopijakumppanin suostumusta, kunta syyllistyy sopimusrikkomukseen ja joutuu maksamaan vahingonkorvausta. Sopijakumppanille on maksettava vahingonkorvauksena muun muassa saamatta jäänyt voitto, joten oikeudettomalla sopimuksen purkamisella ei aikaansaada juurikaan säästöjä.

Miten kunta sitten voi estää sopan syntymisen? Ja sen, ettei päätöksen tiedoksiannolla synny sopimusta? Ratkaisu on helppo ja yksinkertainen: päätökseen kirjoitetaan ”Sopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella”. Hankinnoissa tämä lause on syytä kirjata jo tarjouspyyntöasiakirjoihin.

Leena Hoppu-Mäenpää, lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 4/2016.

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*