Tampereen raitiovaunun muotoiluun tai sisätiloihin on tutustunut 79 prosenttia kaupunkilaisista. Kuvassa testivaunu.

Raitiovaunun suosio on kasvussa Tampereella. Myönteisesti tai erittäin myönteisesti Ratikkaan suhtautuu 72 prosenttia kaupungin asukkaista. Vain 14 prosentin suhtautuminen on kielteinen tai erittäin kielteinen.

Myönteisesti Ratikkaan suhtautuvien tamperelaisten määrä on kasvanut jopa kymmenen prosenttiyksikköä viime vuoden keväästä. Samassa ajassa kielteisesti suhtautuvien määrä on laskenut kahdeksan prosenttiyksikköä.

Luvut selviävät IROResearchin toteuttamasta kuluttajatutkimuksesta. Kyseessä oli jo kolmas kerta, kun Tampereen asukkaiden mielipiteitä raitiotiestä selvitettiin.

Myönteistä suhtautumista vastaajat perustelivat yleisimmin sillä, että ratikka helpottaa liikkumista, sujuvoittaa liikennettä ja vähentää ruuhkia sekä bussien ja henkilöautojen määrää keskustassa. Myös ympäristöystävällisyys ja myönteinen vaikutus Tampereen mielikuvaan mainittiin.

Mainos– Tutkimustulokset osoittavat, että kaupunkilaisten hyväksyntä Ratikkaa kohtaa kasvaa rakentamisen edistymisen ja viimeistellyn kaupunkikuvan syntymisen myötä, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö sanoo.

Tietoisuus Ratikasta on kasvanut

Suosion ohella myös tietoisuus on lisääntynyt. Omasta mielestään riittävästi Tampereen Ratikasta tietää 70 prosenttia, kun keväällä 2019 näin koki 63 prosenttia kaupunkilaisista.

Vastaajista 42 prosenttia kokee, ettei tarvitse uudesta raitiovaunusta lisätietoa. Enemmän tietoa asukkaat kaipasivat bussireittien muutoksista ja käyttöönoton aikataulusta.

Ratikka kiinnostaa kaupunkilaisia. Ratikan vaunun muotoiluun tai sisätiloihin on tutustunut 79 prosenttia tamperelaisista. Vastaanotto on ollut suopeaa. Jopa 82 prosenttia on joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Tampereelle tuleva vaunu sopii kaupungin katukuvaan.

MainosYli kolmasosa, eli 39 prosenttia asukkaista uskoo myös, että uusi kulkuneuvo tulee lisäämään heidän omaa julkisen liikenteen käyttöään. Selvästi aiempaa useampi uskoo käyttävänsä ratikkaa päivittäin matkoihin opiskelupaikalle ja kotoa keskustaan. Hieman aiempaa useampi uskoo käyttävänsä raitiovaunua työmatkoihin ja kaupungin sisäisiin lyhyisiin matkoihin.

Tutkimuksen mukaan niiden osuus, jotka uskovat käyttävänsä Tampereen Ratikkaa vähintään viikoittain, on vähentynyt 5 prosenttiyksikköä viime tutkimukseen verrattuna.

– Tamperelaiset ovat saaneet viime vuoden huhtikuun jälkeen merkittävästi enemmän tietoa Ratikan vaikutuksista omaan liikkumiseensa ja osaavat nyt arvioida paremmin omaa Ratikan käyttöään tulevaisuudessa. Tämä näkyy siinä, että ihmiset eivät välttämättä käytä Ratikkaa viikoittain, mutta arvioivat Ratikan kuitenkin lisäävän yleisesti omaa julkisen liikenteen käyttöään, Sirviö sanoo.

Kaupunkilaiset toivovat sujuvuutta

Tamperelaiset kohdistavat ratikkaan myös toiveita ja odotuksia. Kuluttajatutkimukseen vastanneiden yleisimpiä toiveita ovat yhteinen lippu bussiin ja raitiovaunuun, raiteiden valmistuminen aikataulussa, helppo pääsy vaunuun ja vaunusta ulos, esteettömyys ja matalalattiavaunut sekä raitiovaunun vähäpäästöisyys ja hiljainen kulku.

Myös aikataulut ja vaihtoyhteydet koetaan tärkeiksi. Vastaajista 62 prosenttia kokee, että linja-autojen ja Ratikan hyvät vaihtoyhteydet vaikuttavat joko merkittävästi tai jonkin verran Ratikan käyttöön.
Tällä hetkellä kaupunkilaisten toiveet ovat toteutumassa. Tamperelaisten kanssa yhdessä suunnitellut matalalattiaiset vaunut ovat esteettömiä ja vähäpäästöisiä. Lisäksi ratikassa voi matkustaa myös bussilipuilla, kun se valmistuu.

Raitiotielinjan rakentaminen on myös edennyt aikataulussa, ja vaunujen testiajot ovat sujuneet suunnitellusti. Ratikan avoin koeliikenne alkaa huhtikuussa 2021.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*