Kuva: EU/Patrick Mascart
Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman paikallis- ja alueviranomaisten vahvaa panosta, Markku Markkula sanoo.

Euroopan alueiden komitea kehottaa jäsenvaltioitaan muuttamaan EU:n toimintatapoja radikaalisti. Komitean mukaan kaikki EU:n päätökset ja toimintapolitiikat on kytkettävä paikallistasoon, jos halutaan vahvistaa demokratiaa ja palauttaa kansalaisten luottamus Euroopan yhtenäisyyteen.

Alueiden komitean täysistunnossa keskiviikkona on määrä hyväksyä asiaa käsittelevä päätöslauselma.

Alueiden komitean puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin  mukaan Euroopan parlamentin vaalit osoittivat kansalaisten suuren enemmistön uskovan edelleen, että heidän tulevaisuutensa on yhtenäisessä Euroopan unionissa. On siis aika muuttaa suuntaa ja saavuttaa tuloksia, Lambertz linjaa.

– Populismin ja euroskeptisyyden suosion kasvaessa emme voi vain jatkaa entiseen tapaan. EU:n on otettava näkyvämpi ja tehokkaampi rooli ja sen on vastattava kansalaisten tarpeisiin muuttamalla toimintatapojaan. Tämä tarkoittaa sitä, että parannetaan miljoonan kaikkialla jäsenvaltioissa valitun paikallis- ja aluetason poliitikon vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionissa ja otetaan heidät mukaan päätöksentekoon. Kunnat ja alueet ovat olennainen osa EU:n demokraattista perustaa, jolle uudistettua Eurooppaa on rakennettava.

EU:n toimintapolitiikkojen kytkeminen paikallistasoon tulisi toteuttaa tekemällä kestävän kehityksen tavoitteista EU:n kattava kehitysstrategia kaikilla hallintotasoilla, aluiden komitea katsoo.

Komitean mukaan EU:n koheesiopolitiikan tulee saada asianmukaista rahoitusta, ja siihen liittyy sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen, kaupunkien ja maaseudun välisten yhteyksien parantaminen alueellisten erojen tasoittamiseksi sekä asiaankuuluvia toimenpiteitä väestörakenteen muutokseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi.

Lisäksi tulisi muun muassa edistää kestävää ympäristöä: Alueiden komitea toteaa tukevansa kunnianhimoista etenemissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa ja jonka avulla varmistetaan kaikkien hallintotasojen asianmukainen sitoutuminen kansallisen monitasoisen ilmasto- ja energiavuoropuhelun avulla.

Tavoitteisiin pääsemisessä tarvitaan paikallistasoa

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota. Sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 350 jäsentä ja 350 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai -alueellaan

Aluiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula muistuttaa, että kunnat ja alueet ovat osoittaneet, että ne voivat luoda yhdessä kestäväpohjaisen Euroopan, joka pystyy puuttumaan yhteiskunnallisiin haasteisiin ja innovoimaan toimimalla linkkinä EU:n politiikkojen ja paikallis- ja aluetason välillä.

– Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman paikallis- ja alueviranomaisten vahvaa panosta, sillä nämä työskentelevät suoraan yhteisöjen kanssa ja hyödyntävät parhaita käytäntöjä, Markkula sanoo.

Käytännössä aluiden komitea ehdottaa kolmea periaatetta, jotka toisivat EU:n lähemmäs kansalaisia:

EU:n päätöksentekotapaa muuttamalla – tarvitaan toissijaisuusperiaatteen aktiivista toteuttamista, kuten toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkasteleva työryhmä on suositellut. Alue- ja paikallisviranomaiset on otettava mukaan EU:n lainsäädäntösyklin kaikkiin vaiheisiin.

Kaikkien hallintotasojen osallistuminen: monitasoinen hallinto ja EU-, valtio-, alue- ja paikallistason toimien koordinointi on ratkaisevan tärkeää, jotta EU voi saavuttaa tavoitteensa. On lisättävä hallinnon hajauttamista ja parannettava vallanjakoa hyvän hallintotavan edistämiseksi.

Jatkuva vuoropuhelu kansalaisten kanssa: Alueiden komitea on kehottanut luomaan jatkuvan vuoropuhelun järjestelmän kansalaisten kuulemiseksi. Sen olisi toimittava muulloinkin kuin Euroopan parlamentin vaaleja edeltävinä aikoina. Tämä uusi mekanismi täydentäisi EU:n päätöksentekorakennetta ja antaisi kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n asialistaan ja päätöksentekoon.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*