Alueiden komitean täysistunto Euroopan parlamentin täysistuntosalissa Brysselissä
Alueiden komitean täysistunnossa suuri osa jäsenistä osallistuu etäyhteydellä. (Kuva: EU/Fred Guerdin)

Ensimmäiseen ”hybriditäysistuntoonsa” kokoontuva EU:n alueiden komitea äänestää tällä viikolla niin EU:n vuosien 2021-27 rahoituskehystä kuin Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa käsittelevästä päätöslauselmasta. Investointiohjelma on Euroopan komission laatiman ja hiilineutraalin EU:n saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä tähtäävän kestävän kehityksen ohjelman investointipilari.

Kun Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) valittiin helmikuussa komitean puheenjohtajaksi, hän sanoi edistävänsä ”nykyaikaista” eurooppalaista demokratiaa, pyrkimyksiä reagoida ”syvällisiin muutoksiin”, jotka johtuvat ”käynnissä olevasta vihreästä ja digitaalisesta vallankumouksesta ja väestörakenteen mullistuksesta”, sekä EU:n toimintapolitiikkoja – kuten koheesiopolitiikkaa – joilla on ”merkittävä vaikutus alue- ja paikallistasolla”. Vihreän kehityksen ohjelmaa tarkastellaan erillisessä keskustelussa.

Työryhmä vihreälle kehitykselle

Täysistunnossa käsitellään myös alueita ja kuntia vihreän elpymisen edistäjinä. Alueiden komiteaan on vastikään perustettu Green Deal Going Local -työryhmä, joka seuraa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista paikallistasolla.

Työryhmän mukaan EU.ssa tulee investoida yhdessä ja nopeuttaa siirtymistä kohti puhdasta, kestäväpohjaista ja hiilineutraalia taloutta. Ryhmän mukaan EU:n elpymispaketin ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla on lisättävä kuntien ja alueiden vaikutusmahdollisuuksia ja annettava niille rahoitusta selviytymiskyvyn parantamiseksi ja koronakriisistä toipumiseksi.

MainosTyöryhmä koostuu 13:sta paikallis- ja aluetason päättäjästä, ja sen tavoitteena on varmistaa, että EU:n kunnat ja alueet osallistuvat suoraan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) puitteissa toteutettavien lukuisten aloitteiden määrittelyyn, täytäntöönpanoon ja arviointiin.

– Ryhmän tehtävä on koordinoida, että saadaan painava lausunto siitä, miten alueiden näkökulmasta vihreä kasvu ja kehitys pitäisi toteuttaa ja rahoittaa, kertoo työryhmään valittu Mirja Vehkaperä (kesk/Renew Europe) Kuntalehdelle.

– Otamme todella isoon asiaan, joka on komitean ja parlamentin käsittelyssä, kantaa alueiden näkökulmasta.

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimivan Vehkaperän mukaan Green Deal Going Local -työryhmä on kiinnostunut erilaisten rahoituskanavien hyödyntämisestä.

– Yrityksien kilpailukykyä on tuettava ja Euroopan työllisyyttä sekä kilpailukykyä on edistettävä. Perinteinen teollisuus ja teknologian uudet innovaatiot tarvitsevat tiekartan vihreän kasvun aikaan saamiseksi. Esimerkiksi liikenteessä on päästävä nopeammin kohti päästötöntä aikakautta. Kiertotalous ja kestävä, energiatehokas rakentaminen kuuluvat myös vihreään yhteiskuntaan.

Työryhmän perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma että EU:n elpymisstrategia pannaan täytäntöön konkreettisina hankkeina ja paikallis- ja alueviranomaisille suunnattuna suorana rahoituksena.

Työryhmällä on kolme erityistavoitetta: 1) Koota yhteen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvät lukuisat aloitteet kuntien ja alueiden näkökulmasta, 2) edistetää EU:n toimielinten yhteistyötä, jotta kunnilla ja alueilla voi olla keskeinen asema hiilineutraaliutta edistävissä toimintapolitiikoissa ja 3) tuoda esiin haasteita, joita paikallis- ja alueviranomaiset kohtaavat toteuttaessaan vihreää siirtymää paikallistasolla, samoin kuin kyseisten viranomaisten saavutuksia ja parhaita käytänteitä, jotta helpotetaan niiden toistamista kaikkialla Euroopan unionissa.

Mirja Vehkaperä
Suomella on paljon annettavaa EU:n virheään kehitykseen mm. vesiosaamisen ja kiertotalousosaamisen saralla, sanoo Mirja Vehkaperä. (Kuva: EU/ Fred Guerdin)

”Green Dealin tarve ymmärretään”

Green Deal Going Local on kokoontunut vasta kerran, pari viikkoa sitten järjestäytyessään. Työsarkaa riittää, Vehkaperä uskoo. Työn edetessä on tarkoitus jututtaa komissaareja ja heidän virkamiehiään, ja meppejä ja parlamentin puolella olevia virkamiehiä.

– Eli ei tehdä sinänsä omaa erillistä työtä, vaan koko ajan matkan varrella keskustellaan ja käydään painopiste ja painoarvokeskusteluja läpi.

Vaikka koronapandemia luo valtavia haasteita kaikille sektoreille myös EU:ssa, Mirja Vehkaperä uskoo, että Green Deal otetaan hyvin vastaan joka puolella Eurooppaa.

– Tässä tapauksessa ymmärretään energia- ja ympäristöpoliittisesti tämän tarve, ja tarve esimerkiksi uudistaa autoteollisuutta. On ymmärretty, miten koronan takia ihmisten liikkumismahdollisuudet muuttuvat, ja niitä on tarvettakin muuttaa. Uskon, että tämä on pysäyttänyt ihmiset oikeiden asioiden äärelle ja päästään hyvinkin eteenpäin.

Työryhmän kuuluu myös alueiden komitean Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula (kok./EPP).

– Liki kaikki kestävän kehityksen kysymykset, siis taloudelliset, ekologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset, ratkaistaan käytännön tasolla – ihmisten, kuntien, yritysten ja muiden yhteisöjen toiminnassa. Monet toimistamme vaativat huomattavia talouspanostuksia. Teemme valintoja, arvovalintoja. EU:n osarahoitus vauhdittaa tavoiteltua kehitystä, Markkula sanoo.

Euroopan alueiden komitean jäsenet äänestävät myös kahdeksasta lausunnosta, jotka sisältävät paikallis- ja alueviranomaisten suosituksia EU:n päättäville toimielimille. Useat näistä lausunnoista oli tarkoitus antaa jo toukokuussa pidettäväksi suunnitellussa täysistunnossa, mutta se jouduttiin peruuttamaan EU:n laajuisten sulkutoimien vuoksi.

Terveydensuojelusyistä toteutettujen rajoitusten vuoksi vain osa jäsenistä voi osallistua täysistuntoon kokouspaikalla. Muut osallistuvat istuntoon verkkoyhteyden avulla. Hybridikokoukseen siirtyminen edellyttää myös sähköisen äänestysjärjestelmän käyttöönottoa. Täysistunto järjestetään tavanomaisen kahden päivän sijaan kolmipäiväisenä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*