Kaavoituksen ja maankäytön merkitys korostuvat kuntien elinvoimassa tällä valtuustokaudella.

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu ovat kuntapäättäjille tärkeimmät työkalut kunnan elinvoiman kehittämisessä tulevina vuosina.

Kuntapäättäjien näkemyksiä kuntien roolista ja tulevaisuudesta selvitettiin ARTTU2-arviointitutkimuksessa.

Kyselyyn vastasi 981 luottamushenkilöä ja viranhaltijaa 40 kunnasta.

Päättäjien mukaan kunnan elinvoimaisuutta ja hyvinvointia voidaan lisätä kaavoituksen lisäksi elinkeino- ja asuntopolitiikalla ja julkisten liikenneyhteyksien kehittämisellä.

Hyvät palvelut ja hyvä asuinympäristö ovat vastaajien mielestä hyvän kotikunnan tärkeimmät ominaisuudet.

Päättäjät pitävätkin palvelujen ja palveluverkkojen kehittämistä valtuustokauden 2017–2021 tärkeimpänä tehtävänä.

Yksittäisistä palveluista useimmin mainittiin koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut.

Enemmistö kyselyn vastaajista ajattelee, että kunnan toimintaan tällä valtuustokaudella vaikuttavat paikallisen elinkeinoelämän ja Suomen talouden kehitys, sekä maakunta- ja sote-uudistus.

Maahanmuuton, digitalisaation ja ihmisten arvojen muutoksen merkitys sen sijaan nähtiin melko pienenä.

Etenkin maaseutukuntien päättäjistä vain harva kokee, että maahanmuutto vaikuttaa kunnan toimintaedellytyksiin tällä valtuustokaudella.

Kaupunkikuntien päättäjistä joka kolmas arvioi, että maahanmuutto vaikuttaa kunnan toimintaan lähiaikoina.

Yli 100 000 asukkaan kunnissa maahanmuutto kuitenkin nähtiin merkittäväksi muutostekijäksi. Näissä kunnissa myös digitalisaatiota pidettiin tärkeämpänä kuin kunnissa keskimäärin.

Väestönmuutokset nousivat keskimääräistä vahvemmin esille sekä pienimmissä, alle 5 000 asukkaan kunnissa, että suurimmissa, yli 100 00 asukkaan kaupungeissa.

ARTTU2-tutkimusohjelman päätösseminaari pidetään 22. maaliskuuta Kuntatalolla. Seminaaria voi seurata suorana lähetyksenä Kunta-tv:stä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*