Kilpailu osaajista, asukkaista ja työpaikoista on korostanut suunnitelmallisuutta kuntien toiminnassa.

Viime vuosina kuntien strategiatyö onkin alkanut viime vuosina muistuttaa yksityisen sektorin strategiatyötä, sanoo Suvi Einola, joka on tutkinut strategiatyötä väitöskirjassaan. Hän väittelee Vaasan yliopistosta perjantaina 8. kesäkuuta.

Einolan mukaan julkinen ja yksityinen sektori painivat nyt samanlaisten ongelmien kanssa: ylimmän johdon laatima toimintasuunnitelma pölyttyy pöytälaatikossa ja tavoitteet jäävät toteuttamatta.

Työntekijöitä osallistamalla ja tavoitteita ja mittareita yksinkertaistamalla strategiasta voisi kuitenkin tehdä toteuttamiskelpoisen.

– Aiemmin kuntasektorilla pohdittiin, tarvitseeko strategiaa tehdä, kun kunnan tehtävät on määritelty laissa, Einola sanoo.

– Viime vuosina kunnissa on alkanut korostua asiakasnäkökulma: keitä asiakkaamme oikeasti ovat ja mitä palveluita heille tarjoamme ja mitä heille lupaamme.

Tavoitteet voidaan saavuttaa, kun ne ovat koko organisaation tiedossa. Einolan mukaan työntekijät pitäisi ottaa mukaan strategiatyöhön.

– Jos meillä on 80 mittaria ja 80 tavoitetta, on aika vaikea saada kiinni siitä mikä oikeastaan on kaikista tärkeintä.

Enää organisaatiot eivät voi laatia suunnitelmia 20 vuoden päähän. Strategian pitäisi tähdätä lähitulevaisuuteen ja kuvastaa sitä, mitä organisaatio tekee pikemmin kuin sitä mitä organisaatiolla on.

Kunnissa toiminnan suunnittelu eroaa yksityisistä yrityksistä etenkin siinä, että kunnassa tavoitteista päättävät poliitikot.

Se voi lisätä jännitteitä. Sitä tärkeämpää on luoda yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi, Einola sanoo.

– Kunnan asiakaskunta ja palvelutarjooma ovat laajat,  eikä pyrkimys ole tuottaa voittoa, vaan kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen palveluja mahdollisimman tehokkaasti. On ensiarvoisen tärkeää, että kuntaorganisaation strategiatyö voidaan tiivistää siten, että jokainen organisaatiossa voi muistaa sen, uskoa siihen ja toteuttaa sitä.

Einola on kerännyt väitöskirjaansa varten laajan etnografisen aineiston Vaasan kaupungin strategiatyöstä vuosina 2012–2017.

Tuloksia ei voida yleistää kaikkiin kuntiin, mutta Einolan mukaan kunnat voivat hyödyntää niitä omassa suunnittelutyössään.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*