Vaalien datan avaaminen koneluettavaksi palvelisi kaikkia: kuntalaisia, tutkijoita, mediaa ja yrityksiä. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun kaupungit ovat yhdessä Kuntaliiton kanssa tehneet oikeusministeriölle aloitteen vaaleja koskevan datan avaamisesta avoimena datana.

Aloitteen esitetään, että ministeriön vaaleja koskeva data julkaistaisiin avoimena datana aikasarjana mahdollisimman pitkältä ajalta.

Käytännössä toive tarkoittaa, että data olisi maksutonta, koneluettavaa ja lisensoitu JHS 189 mukaisesti.

Oikeusministeriöllä on jo nyt julkisesti vaaleja koskevia tuloksia julkisesti verkossa vaalit.fi -sivustolla ehdokasrekisterissä, mutta aineisto ei vastaa avoimen datan vaatimuksia ja sen käyttö on nykymuodossaan hankalaa.

Mainos– Nyt julkaistu data on työlästä käsitellä tietoteknisessä mielessä, joten avattavan datan laatua toivotaan kehitettävän, OM:lle osoitetussa kirjeessä todetaan.

Kunnat toivovat myös, että kuntakohtaisen vaalidatan lisäksi avattaisiin vaalidata myös äänestysalueittain ja vaalipiireittäin.

– Jos vaalidataa avataan, sitä voi käyttää tutkimustarkoituksiin ihan eri tavalla, kun se on konekielisessä [koneen luettavassa] muodossa, sanoo Oulun kaupungin Avoin data ja avoimet rajapinnat -hankkeen tietohallintoasiantuntija Marjaana Koistinen.

Oulu avasi kuntavaalien 2012 datan

Oulu avasi taannoin viime kuntavaalien datansa kaikkien saataville.

Data käsittää mm. ehdokkaat vertausluvuittain, ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä, ehdokkaiden menestyksen ryhmittäin, valitut ja varamiehet ryhmittäin, ehdokkaiden äänimäärät ryhmittäin, sekä äänet ehdokasta kohti äänialueittain.

– Tiedot ovat julkista tietoa. Mikä tahansa tieto joka voisi kiinnostaa kuntalaisia ja asiakkaita ja tiedotusvälineitä tulisi avata. Informaatiota pitäisi mahdollisimman monella tavalla avata ja välittää, Koistinen painotta.

Oulun avaama data pohjautui oikeusministeriön tietoihin. Ministeriötä pyydetään kuitenkin avaamaan datan itse, koska läheskään kaikilla kunnilla ei ole resursseja tehdä työtä, jota sen sivuilla olevan datan avaaminen nyt edellyttää.

– Jokaisen kunnan ei ole mielekästä ryhtyä avaamaan tätä dataa itse, vaan se on tiedon tasalaatuisuuden, laadun ja resurssien käytön kannalta järkevintä tehdä oikeusministeriön toimesta, aloitteessa todetaan.

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2016-10-05-kello-12-15-29
Kuntavaalien 2012 datan kuvaus Oulun verkkosivuilla.

Ministeriö yllättyi – suhtautuu positiivsesti

Aloitteentekijöiden yhteinen toive on, että vähintäänkin kuntavaaleja koskeva aineisto saataisiin avattua kuntavaaleihin mennessä. Yhtä aikaa tai myöhemmin toivotaan avattavan myös muita vaaleja koskeva aineistovastaavalla tavalla.

OM:n keräämän tiedon ”hankaluus” tuli ministeriölle yllätyksenä, myöntää oikeusrekisterikeskuksen palvelupäällikkö Anniina Tjurin. Ministeriössä oli pidetty tietoa käytettävämpänä kuin se on.

– Ilman muuta suhtaudumme aloitteeseen positiivisesti. Koko aloitteen toivomaa sisältöä tuskin saadaan kuntavaaleihin mennessä toteutettua, mutta jollakin aikataululla.

OM on Tjurinin mukaan jo sopinut Kuntaliiton ja kaupunkien edustajien kanssa palaverista, jossa avaamistyötä lähdetään kartoittamaan.

Palvelee myös elinvoimaa

Aloitekirjeessä muistutetaan, että avoin data palvelee myös yhtä hallituksen kärkihanketta, eli digitalisaatiota.

Tähän liittyy mm. big data tulevaisuuden infrastruktuurien kehittämisessä.

– Mitä enemmän avaamme dataa, sitä enemmän muodostuu big dataa jota voidaan käyttää palvelujen ja sovellusten raaka-aineena, Marjaana Koistinen sanoo.

– Siihen tähdätään datan avaamisessa: että paitsi tutkimus myös yritykset voisivat hyödyntää dataa palvelualustoihin ja kehittämistyöhön.

Aloitteesta Kuntaliiton verkkosivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*