Valvira on valmis purkamaan ja yksinkertaistamaan kuntia koskevien normien ja määräysten verkkoa. Tuoreessa sosiaali- ja terveysministeriölle suunnatussa muistiossa listataan useita ehdotuksia, joiden avulla vastataan pääministeri Juha Sipilän esittämään kutsuun osallistua normipurkutalkoisiin.

Valviran esittämät keinot normien purkuun voidaan jakaa kolmeen osaan. Näitä keinoja ovat julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuussa olevien velvoitteita vähentävät ja keventävät, hallintoa vähentävät ja keventävät sekä viranomaisten välistä työnjakoa selkeyttävät ja hallinnon rakenteita keventävät.

Suoraan kuntia koskevia esityksiä löytyy useita. Hallinnollisella puolella halutaan keventää kuntien suunnitteluvelvoitteita sote-palvelujen suhteen ja siirtää yksityisten sote-palvelujen tarjoajien lupien tarkastaminen AVI:lle. Valvira katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon kelpoisuusvaatimuksia olisi osin mahdollista väljentää. Lainsäädännön tasolla on mahdollista laajentaa ainakin sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta. Samoin halutaan väljentää neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen normeja.

Merkittävä kokonaisuus Valviran esittämää normikarsintaa on sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan kehittäminen. Omavalvonnan avulla uskotaan päästävän vähintään samoihin tuloksiin, kuin tiukalla ohjeistuksella ja valvonnalla. Myös päällekkäisen tiedonkeruun vähentäminen ja tiedonkulun tehostaminen eri toimijoiden välillä nousee esiin Valviran muistiossa.

MainosValviran muistio kokonaisuudessaan

 

 

Mainos 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*