Hoitotakuu toimii hyvin, mutta aina on varaa parantaa. Pula erikoislääkäreistä näkyy jollain alueilla määräaikojen ylityksenä. Pula terveyskeskuslääkäreistä puolestaan ruuhkauttaa päivystyksiä.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvontatuloksien perusteella hoitotakuu toteutuu entistä paremmin, mutta parantamisen varaa on yhä. Etenkin perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Kun lääkärille ei päästä normaalin vastaanottotoiminnan kautta esimerkiksi lääkäripulasta johtuen, niin tämä näkyy muun muassa päivystystoiminnan ruuhkautumisena.

Vuoden 2019 aikana aluehallintovirastoissa on otettu vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyyn liittyvää valvonta-asiaa. Sairaanhoitopiirejä seuraavassa Valvirassa on valvottu vuoden 2019 aikana yhdentoista sairaanhoitopiirin toimintaa erikoissairaanhoitoon pääsyn tiimoilta.

Erikoissairaanhoidossa havaitut ongelmat hoitotakuun toteutumisessa ovat yleensä johonkin tiettyyn erikoisalaan liittyviä. Pula alan ammattilaisista näkyy rekrytointiongelmina etenkin syrjäisemmillä alueilla, jonne ei tahdota saada osaavaa henkilökuntaa.

Valviran ja aluehallintovirastojen tiedotteessa nostetaan esiin myös palveluntuottajien omavalvonnan merkitys. Hoitotakuussa määrätyistä määräajoista on yksinkertaisempaa pitää kiinni, kun tiedetään mahdollisimman tarkkaan oman kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin kulloinenkin tilanne.

-Säännökset edellyttävät potilaan hoidon järjestämistä hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään laissa mainituissa enimmäisajoissa. Hoitoon pääsyn toteuttaminen ja ylläpitäminen säädösten edellyttämällä tasolla edellyttää toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä ja lisäksi edelleen valvontaviranomaisten toteuttamaa seurantaa ja valvontaa, tiedotteessa todetaan.

Aiheesta enemmän Valviran sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*