Tuore raportti käsittelee ensi kertaa iäkkäiden sote-palveluiden käyttöä ja kustannuksia. (Kuva: Sonja Eloranta)

Kymmenen prosenttia 75 vuotta täyttäneistä aiheuttaa noin 60 prosenttia kyseisen ikäluokan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, selviää Kuntaliiton ja Aalto-yliopiston raportista.

Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen? -raportissa tarkastellaan ensi kertaa kattavasti iäkkäiden ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia sekä pohditaan kansallisten rekisteritietojen käytön mahdollisuuksia kuntien vertailuissa. Tarkastelu perustuu Kuntaliiton ja Aalto-yliopiston yhteiseen vuonna 2014 käynnistyneeseen tutkimushankkeeseen.

Pääkaupunkiseudun kuntien paljon kustannuksia aiheuttavien iäkkäiden asiakkaiden vertailussa havaittiin, että Helsinki erottuu selvästi pienemmällä erikoissairaanhoidon osuudella, kun taas Espoossa ja Vantaalla erikoissairaanhoidon osuus oli suurempi.

Terveydenhuollon osuus oli noin 20 prosenttia ”kalliiden asiakkaiden” keskimääräisistä sote-kustannuksista. Helsingissä käytettiin suhteellisesti enemmän kotihoidon ja vanhusten laitoshoidon palveluita. Espoossa korostui erikoissairaanhoidon ohella tehostetun palveluasumisen osuus.

Mainos– Yleisesti tiedetään, että pieni joukko asiakkaista aiheuttaa suuren osa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Koko väestön tasolla on arvioitu, että 10 prosenttia asiakkaista aiheuttaa noin 80 prosenttia kustannuksista, erityisasiantuntija Teija Mikkola Kuntaliitosta toteaa.

Kotihoito voikin olla kalliimpaa
kuin tehostettu palveluasuminen

Tutkimushankkeeseen liittyvässä erillistutkimuksessa tarkasteltiin kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen siirtyneitä henkilöitä. Alustavien tulosten mukaan on mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä sillä, että osa kotihoidossa olevista henkilöistä siirrettäisiin ympärivuorokautiseen yksikköön.

– Suuri osa paljon kustannuksia aiheuttavista kotihoidon asiakkaista aiheuttavat keskimääräistä enemmän kustannuksia myös ympärivuorokautisessa hoidossa. Asiakkaiden liitännäissairauksilla näyttää olevan yhteys korkeampiin kustannuksiin myös tehostetussa palveluasumisessa, erityisasiantuntija Tero Tyni Kuntaliitosta sanoo.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kotihoidossa hoidetaan paljon sellaisia henkilöitä, joiden kustannukset ylittävät keskimääräisen tehostetun palveluasumisen kustannuksen.

Kuntaliiton uutinen

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*