Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinnon vastuuvalmistelijana toimiva projektijohtaja Erkki Nikkilä luottaa yhteisten sävelien löytyvän kuntien kanssa. Tämä arkistokuva on ajalta, jolloin Nikkilä vielä katsoi Keski-Suomen yhteistyökuvioita kunnanjohtajan näkökulmasta. (Kuva: Esa Melametsä)

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, Keski-Suomen kunnille ja maakuntaliitolle yhteisen puitesopimuksen allekirjoittamista viime viikon tiistain kokouksessaan. Sopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinnon vastuuvalmistelijana toimiva projektijohtaja Erkki Nikkilä arvioi puitesopimuksen sisältökysymysten selvinneen varsin suoraviivaisesti.

– Puitesopimus syntyi aika helposti. 

Puitesopimuksessa sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Myös yhteinen tilannekuva sekä valmiuden ja varautumisen yhteensopivuus ovat tärkeässä asemassa sopimuksessa, joka määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet.

Erkki Nikkilä ennakoi, että sopimus etenee sujuvasti kunnissa. 

– Sopimuksessa on lainsäädännöllisiä lähtökohtia yhteistyöhön ja samalla siinä päivitetään jo olemassa olevia yhteistyörakenteita.

Hyvinvointialueet, kunnat ja maakunnat ovat tehneet yhteistyötä eri tasoilla, yhdessä ja erikseen, Nikkilä kertoo.

Ammattilaisten ja asiakkaiden näkökulmat

Nikkilä kertoo eri tasoista, joissa yhteistyötä on jo ollut hyvinvointialueiden, kuntien ja maakunnan välillä yhdessä ja erikseen.

Yhteistyötä on tehty muiden muassa asiakkaan ja ammattilaisten näkökulmista foorumeilla, verkostoissa ja yhteistyöryhmissä. 

– Yhteistyö on toiminut kaikilla tasoilla erittäin hyvin Keski-Suomessa, nyt ja aikaisemminkin. Olen ollut töissä neljässä eri kunnassa ja seurannut kuntaelämää yli 30 vuotta Keski-Suomessa. Yhteistyö toimii edelleen hyvin täällä.

Yhteistyörakenteista on tärkeä sopia, koska niin hyvinvointialue, kunnat kuin Keski-Suomen liitto palvelevat keskisuomalaisia ja Keski-Suomessa käyviä. Asukas- ja asiakaskohtaisiin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita on paljon, Nikkilä jatkaa.

Nämä ovat isommat kysymykset

Hyvinvointialueen ja kuntien toiminnan kannalta yhteistyön laatu ei olekaan Keski-Suomessa se suurin kysymys.

– Vaan, miten riittää rahat? Ja miten kuviot saadaan toimimaan käytännössä uudessa asetelmassa? 

Puitesopimuksessa sovitaan, että yhteistyöhön järjestyy riittävät resurssit.

– Tämä sopimus ei ole kuitenkaan pohjimmiltaan euromäärien pohdinnan paikka, vaan talousasiat tarkentuvat vasta muissa yhteyksissä, kun konkretiasta sovitaan tapauksittain. Tätä sopimusta voisi kuvata myös tahdonilmaisuksi ja sitoutumiseksi yhteistyöhön.

– Se on päättäviltä tahoilta tahdon ilmaisu, että olemme asiakkaiden ja asukkaiden kanssa samassa veneessä, vaikka organisaatiorakenteet muuttuvat. 

Ja yhteistyötä toden totta tarvitaankin. Hyvinvointialueet järjestävät ensi vuoden alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut, mutta kunnilla on ratkaisevan tärkeä rooli esimerkiksi hyvinvointiongelmia ehkäisevässä työssä. 

Hyvinvointialueen strategiassa kumppanuudet ja yhteistyö ovat keskeisessä asemassa, Erkki Nikkilä huomauttaa. 

Kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton välisellä yhteistyöllä edistetäänkin muiden muassa saumattomia palveluketjuja, toimivia ja ennaltaehkäiseviä palveluja sekä asukkaiden osallisuutta. 

– Hyvinvointialueen valmistelun aikana on puhuttu paljon yhdyspinnoista.

Yhdyspintafoorumi perjantaina

Yhdyspinnoista puhutaan myös, kun Kuntaliiton uusi lähetyssarja Yhdyspintafoorumi pyörähtää käyntiin perjantaina 23.9. kello 9–11. 

Foorumin tavoitteena on lisätä tietoa yhdyspintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä jakaa hyviä käytänteitä kunnista ja alueilta. 

Foorumin kohderyhmänä ovat kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijajohto, henkilöstö ja luottamushenkilöt sekä sidosryhmien edustajat. 

Ensimmäisen jakson teemana kuntien ja hyvinvointialueiden johtaminen ja yhteistyörakenteet.

Perjantaina kello 9 alkavaa suoraa lähetystä pääsee seuraamaan esimerkiksi tämän linkin kautta. 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*