Timo Kietäväinen.

Sote-uudistus voi parhaimmillaan vahvistaa uskoa kunnalliseen itsehallintoon, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen pienkuntaseminaarissa Kangasniemellä torstaina 5. marraskuuta.

– Odotettavissa on, että kuntien todellinen päätösvalta kasvaa niiden tehtävien osalta, jotka jäävät kunnille. Tämä on omiaan tervehdyttämään kunnallista päätöksentekoa, Kietäväinen sanoi.

Kietäväinen totesi, että kunnilla riittää tärkeitä tehtäviä sote-alueiden perustamisen jälkeenkin. Myös vapaaehtoisia kuntaliitoksia tarvitaan edelleen.

– Kunnat hoitavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta ensisijaisen tärkeää ennalta ehkäisevää työtä. Lisäksi kuntien vastuulle jäävät ainakin varhaiskasvatus, päivähoito, perusopetus, kaavoitus, maapolitiikka, asuntopolitiikka, kotouttaminen, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi sekä joukkoliikenne.

Etenkin alueen elinvoiman edistäjänä kuntien rooli korostuu.

– Mitä paremmin kunnat kykenevät kokoamaan paikallisen ja seudullisen elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöt ja muut toimijat yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen, sitä paremmin ne kykenevät edistämään paikallista ja seudullista elinvoimaa. Laajemminkin paikallisuuden uudenlainen nousu vahvistaa tulevaisuuden kunnan roolia yhteiskunnassamme.

Hyvinvointipalveluissa yhteistyö on saatava toimimaan

Kietäväinen painotti, että uusien itsehallinnollisten alueiden ja kuntien kesken on välttämätöntä saada aikaan toimiva yhteistyö.

– Saumatonta yhteistyötä itsehallintoalueen ja kunnan välillä tarvitaan erittäin monissa asioissa, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen ennaltaehkäisevässä työssä, työttömien aktivoinnissa, opiskelijahuollossa sekä kotouttamisessa.

Kietäväinen pitääkin tärkeänä, että maan hallitus on päättänyt valmistella tulevaisuuden kunnan käsitettä parlamentaarisesti.

– Näin toivottavasti saavutetaan asiasta laaja yhteinen näkemys, joka kestää yli erilaisten vaalien.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*