Kuva: Ville Miettinen
Kunnallinen lastensuojeluteko -tunnustus nostaa esiin kuntien hyviä käytäntöjä, jotka saavat aikaan sekä vaikutuksia että parhaimmillaan myös kustannussäästöjä ja edistävät lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta.

Lahtelainen opiskelijahuollon toimintamalli on saanut Kunnallinen lastensuojelutko 2018 -tunnustuksen.

Toimintamalli on käytännössä opiskelijoiden, terveydenhoitajan ja kuraattorin kohtaamispaikka, jossa rennon oleskelun lisäksi on aina ajankohtainen keskusteluaihe.

– Aiheena on ollut muun muassa opiskelustressi, myötätunto ja tulevaisuuden haaveet. Aiheet nousevat opiskelijoilta ja esimerkiksi kouluterveyskyselyn tuloksista, kertovat toiminnan kehittäjät terveydenhoitaja Nina Kuisma Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä ja lukiokuraattori Miia Heinonen Lahden kaupungilta.

Ensimmäinen opiskeluhuoltamo avattiin syksyllä 2017 Tiirismaan lukiossa Huoltoasema-nimellä. Tähän mennessä sen kautta on tavoitettu reilut 150 opiskelijaa.

– Lukiolaisilta saadun palautteen mukaan he ovat kokeneet, että toiminta on lisännyt heidän hyvinvointiaan ja opiskelukykyään ja että he ovat aiempaa paremmin tutustuneet toisiinsa, kertoo Kuisma.

Lahden kaupungin opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnusen mukaan tällainen matalan kynnyksen toimintamalli toteuttaa myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain henkeä.

– Opiskelijoilla on tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi turvallisen aikuisen kanssa, saada eväitä itsestään ja arjesta huolehtimiseen. Samalla opiskeluhuollon palvelut ja henkilöstö tulevat tutuiksi ja lähelle.

Toimintaa ollaan mallintamassa Lahden muissakin lukiossa ja Asikkalan lukiossa sekä muutamassa peruskoulussa. Sitä on tarkoitus laajentaa palvelemaan myös ammattiin opiskelevia.

– Seuraavassa vaiheessa toimintaan kutsutaan mukaan myös eri yhteistyötahoja esimerkiksi nuorisopalveluista ja kolmannelta sektorilta, Mia Heinonen kertoo.

Kunniamaininnat avoperhekuntoutukselle
ja nuorisokodin vertaisarvioinnille

Kunnallinen lastensuojeluteko -tunnustus myönnettiin valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä viime viikolla. Sen avulla halutaan nostaa esiin kunnissa tehtävää lastensuojelun kehittämistyötä ja muistuttaa samalla ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä.

– Etsimme kunnista erityisesti innovatiivisia, hyviä käytäntöjä, jotka saavat aikaan sekä vaikutuksia että parhaimmillaan myös kustannussäästöjä ja edistävät lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, Leena Wilén Lastensuojelun Keskusliitosta kertoo tiedotteessa.

Lahden saaman palkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa.

Niistä toisen sai Nurmijärven kunta perheiden vuorovaikutuksen kuntoutuksesta lastensuojelun prosessissa.

Nurmijärven kunnan perhetukikeskus Koiramäessä tehtävää avoperhekuntoutusta on tehty vuodesta 2012 alkaen ja sen kautta on tavoitettu noin 150 lasta perheineen. Nurmijärvellä työtä tekee neljä lastensuojelun erityistyöntekijää, joilla on peruskoulutuksen lisäksi erilaisia terapiakoulutuksia.

Toisen kunniamaininnan sai Jyväskylän kaupunki vertaisarvioinnista nuorisokodeissa.

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on uusi ja pilotointivaiheessa oleva asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään.

Vertaisarvioinnin avulla nuoret pääsevät arvioimaan sijaishuoltopaikan arkea, antamaan hyvinvointiaan koskevaa palautetta ja siten vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä. Nuoria ovat kohtaamassa ja kuulemassa aikuistuneet vertaiset, joilla on omakohtaista kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta.

Kehittämistyötä on tehty Jyväskylän kaupungin sosiaalipalvelujen valvonnan ja lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palvelujen tiiviinä yhteistyönä Pesäpuu ry:n ja kokemusasiantuntijoista koostuvan nuorten kehittäjäryhmän kanssa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*