Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Ikinä-hanke on saanut valtakunnallisen Sosiaali- ja terveysalan tunnustuspalkinnon.

Tunnustuspalkinto myönnettiin Lahden sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palveluiden ja kuntoutuksen vastuualueelle systemaattisen toimintatavan luomisesta asukkaiden ja potilaiden kaatumisriskin arviointiin ja kaatumisten ehkäisyyn.

Vaikka toimintamallin kehittäminen on vasta melko alussa, palkintotoimikunta katsoi, että Lahdessa ollaan asiassa edelläkävijöitä. Toimintatapa on tarkoitus laajentaa alueelliseksi, mahdollisesti jopa valtakunnalliseksi.

Lahden hanke on paikallinen sovellus THL:n vuosina 2014–2016 kehittämästä Ikinä-mallista, joka on systemaattinen toimintatapa kaatumisriskin arviointiin sekä kaatumistapaturmien ja putoamisten ehkäisyyn.

Mainos



Tavoite on, että mallin avulla henkilökunta

– osaa tunnistaa asiakkaat, joilla on riski kaatua,

– osaa ehkäistä kaatumisia eri toimintaympäristöissä,

– yhtenäistää kaatumisten ehkäisyn käytänteitä kaatumisriskin kartoituksessa, kirjaamisessa, toimintatavoissa ja arvioinnissa,

– osaa hyödyntää tietoa hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman teossa,

– jakaa tietoa ja osallistaa asiakkaat sekä heidän omaisensa huomioimaan kaatumisriskiin vaikuttavia tekijöitä.

Ikinä on Lahden kaupungin kotihoidon, palveluasuminen sekä akuutti- ja pitkäaikaisvuodeosastojen kehittämishanke. Työntekijöitä näissä toiminnoissa on yhteensä noin 900.

Kehittämishankkeessa ovat mukana myös yksityiset asumispalveluiden tuottajat Dila, Mainiovire ja Attendo, joilta Lahden kaupunki ostaa asumispalveluita ikääntyneille kaupunkilaisille.

Kaikkiaan aktiivista kehittämistyötä tehdään 43:ssa kaupungin omassa toimintayksikössä sekä kolmen yksityisen palveluntuottajan asumispalveluyksiköissä.

Hankkeessa kehitetyt toimintatavat on otettu osaksi pysyvää toimintaa, ja niitä kehitetään edelleen.

Palkinnon myönsivät sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, pelastusviranomaiset, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja palveluntuottajien edustajat.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*