Sote-palveluiden kattavuuden ja laadun kehitystä on haastavaa ennakoida, kun niin moni asia on muuttumassa. (Kuva: Ville Miettinen)

Yritykset työllistävät noin joka viidennen sosiaali- ja terveysalan työntekijän. Samaan aikaan monissa sote-ammateissa on laaja työvoimapula, joten yritysten rooli palvelujärjestelmän välttämättöminä toimijoina on tunnistettava nykyistä paremmin.

Tämä selviää sosiaali- ja terveyspalvelualan työvoimaa ja yrityskenttää tarkastelevasta toimialapalvelun teemaraportista, josta vastaa siitä tiedottanut työ- ja elinkeinoministeriö eli TEM.

Yritykset työllistävät jo yli 90 000 henkilöä sote-alalla.

Sote-uudistus vaikuttaa alan henkilöstöön ja yrityskenttään.

Mainos– Pelkästään kansalliset uudistukset ovat niin suuria, että ne merkitsevät suurta ja nopeaa muutosta koko palvelujärjestelmässä ja vaikuttavat niin henkilöstöön kuin yrityksiin, toimialapäällikkö Terhi Tevameri sanoo Varsinais-Suomen TE-toimistosta.

Tevameri koosti teemaraportin.

– Samanaikaisesti on huomioitava kansainvälinen iso kuva, esimerkiksi teknologian mahdollisuudet ja pandemian kaltaiset uhat.

Tusinan verran yli 1 000 henkilöä työllistäviä yrityksiä

Sote-toimiala elää kansallisten uudistusten ja kansainvälisten muutostrendien keskellä.

Lainsäädännöllä ohjattavat henkilöstömitoitukset vaikuttavat alan kasvaviin henkilöstötarpeisiin esimerkiksi ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa.

Väestörakenteen muutos ja julkisen talouden kantokyky vaikuttavat kykyyn järjestää näitä palveluja.

Sote-alan uudistuksilla on vaikutusta myös sote-palvelualan yritysten markkinoihin, raportissa huomautetaan.

Sote-palvelualan yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Vuonna 2020 sote-palvelualan yrityksiä oli yhteensä noin 18 000. Alan yritysten liikevaihto on myös kasvanut, erityisesti suurimmissa yrityksissä.

Sote-palvelualan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2020 noin 8,78 miljardia euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yrittäjyys on luonteeltaan usein pienyrittäjyyttä, ja alan pk-yritykset työllistävätkin yhteensä noin 50 000 henkilöä. Suuria, yli 1 000 henkilöä, työllistäviä yrityksiä oli 12 vuonna 2020.

Yritykset täydentävät ja korvaavat julkisia palveluita

Arviot sote-ammatteja koskevista työvoimavajeista ovat määrällisesti suuria, esimerkiksi sairaanhoitajien kohdalla.

Kattavan kokonaiskuvan muodostamista vaikeuttavat kuitenkin puutteet tietoaineistoissa ja eroavaisuudet tilastointitavoissa, raportissa lisätään.

Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen on huolestunut sote-toimialojen työvoiman riittävyydestä, sillä hän johtaa työvoimatarvetta kartoittavaa toimialoittaista tiekarttahanketta TEMissä.

– Jatkossa vaadimme yhä enemmän hyvinvointipalveluiltamme hyvää laatua ja saavutettavuutta.

– Yksityiset palveluntuottajat voivat sekä täydentää että korvata julkisen järjestelmän sote-palveluja. Esimerkiksi kotitalousvähennys on mahdollistanut monille juuri omiin tarpeisiin sopivia palvelukokonaisuuksia, Pylkkänen sanoo.

TEMin tiedotteessa kerrotaan myös, että olisi erittäin tärkeää varmistaa, että yritykset sekä uudet innovaatiot ja niiden käyttöönotto saisivat tilaa markkinoilla, sillä sote-palvelujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*