Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille poikkeusluvan jatkaa synnytyksiä Salon aluesairaalassa määräaikaisesti 30.6.2017 saakka.

Asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa pitää hoitaa vähintään noin 1 000 synnytystä vuodessa.

Lisäksi synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava riittävä määrä tarvittavaa henkilökuntaa, tilat, välineet ja laitteet. Sairaalassa on muun muassa oltava välittömästi saatavilla synnytyksiin ja anestesiologiaan perehtyneitä lääkäreitä. Näin varmistetaan riittävä osaaminen ja potilasturvallisuus.

Salon aluesairaalassa on viime vuosina ollut keskimäärin 720 synnytystä vuodessa. Ministeriö voi myöntää hakemuksesta poikkeusluvan, jos palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus edellyttää sitä.

Mainos– Toiminnan jatkuminen määräaikaisesti Salon aluesairaalassa edellyttää, että sairaala täyttää valmiutta ja osaamista koskevat ehdot ympärivuorokautisesti. Poikkeusluvan myöntämistä puoltaa se, että sairaanhoitopiirin hallitus päätti yksimielisesti anoa lupaa jatkaa toimintaa, ministeriö tiedottaa.

Määräajan päättyminen kesällä 2017 liittyy parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaan ns. sote-järjestämislakiin. Järjestämislakiesityksen mukaan uusien sote-alueiden ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien toiminta alkaa vuoden 2017 alussa. Jatkossa sote-alueet päättävät miten synnytystoiminta järjestetään alueilla niin, että päivystysasetuksen laadulliset ehdot täyttyvät.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*