Kuva: Mikael Ahlfors, ympäristöminsteriön kuvapankki
Teknologiaa haetaan avuksi, kun ikääntyneiden toivotaan asuvan kotona mahdolisimman pitkään.

Ympäristöministeriö haluaa tukea ikääntyneiden kotona asumista ja arjen helpottamista helpottavan teknologian käyttöönottoa. Tarkoitukseen kehitetään uusia teknologisia laitteita ja välineitä, mutta tieto niistä ei välttämättä saavuta avun tarvitsijoita. Tietoa on huonosti saatavilla.

Uusi opas on tarkoitettu tukemaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään teknologioiden haltuun otossa. Sen luvataan tarjoavan kunnille, järjestöille ja teknologioiden kehittäjille uusia näkökulmia palvelujen parantamiseen.

– Tietoa kysytään ja tarvitaan koko ajan enemmän kuin sitä helposti ymmärrettävässä muodossa on tarjolla. Tiedontarve koskee sekä teknologisia ratkaisuja että paikkoja, joissa voi saada opastusta ja neuvontaa laitteiden käytössä, kertoo erityisasiantuntija Lea Stenberg Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksesta.

– Toivon, että opas innostaa jatkossa myös uusia tahoja kehittämään ikääntyneille tarkoitettua ikäteknologian ohjaus- ja neuvontatoimintaa, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Sari Hosionaho.

Neuvonnalle tarvetta

Ikäteknologiaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa järjestävät esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yksityiset toimijat. Lisäksi ohjaus- ja neuvontapaikkoja voi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteydessä. Oppaaseen on kartoitettu tiedot selvityksessä löydetyistä yhteensä 22 ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikasta, niiden sijainnista, aukioloajoista ja toimintaperiaatteista, tutustuttavista ratkaisuista ja ohjauksen ja neuvonnan saatavuudesta.

Selvityksen yhteydessä toteutettiin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille kysely. Valtaosa 142 vastaajasta arvioi, että ikäteknologian ohjaukselle- ja neuvonnalle on tarvetta myös jatkossa. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että ohjausta ja neuvontaa olisi saatavissa esimerkiksi ikääntyneiden palveluneuvonnan yhteydessä.

Osa ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 käynnisti vuoden 2017 lopulla selvityksen ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista ja ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti. Selvityksen toteutti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus ja ikäteknologia-asiantuntija Kristina Forsberg. Selvityksen tulokset on raportoitu juuri valmistuneessa oppaassa.

Opaskirjaa on saatavissa Valli Ry:n Ikäteknologiakeskuksesta ja se on luettavissa myös sähköisesti: Linkki opaskirjaan.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*