THL:n selvityksestä käy ilmi, että laitospaikkojen korvaaminen kotona asumisen tukipalveluilla on toiminut hyvin tutkituissa kunnissa. Osaselitykseksi arvellaan hyvin toimivat tukipalvelut.

Iäkkäiden kotona asumista suosivissa kunnissa kotihoidon asiakkailla on suurempi palvelutarve kuin kunnissa, joissa laitoshoidonosuus on suurempi, mutta joitakin muita oletettuja eroja ei havaittu.

Julkisessa keskustelussa on arveltu, että laitoshoidon vähentäminen johtaa yksinäisyyden, eristyneisyyden, turvattomuuden ja alakulon lisääntymiseen.

 

MainosOletettuja eroja ei havaittu

 

Selvityksen mukaan psykososiaalisia ongelmia ei ollut kotipalveluun panostavissa kunnissa sen enempää kuin laitosvaltaisissa verrokkikunnissa. Myöskään sairaalapalveluja ei käytetty sen enempää.

THL:n selvityksessä on vertailtu 18 sellaista kuntaa tai kuntayhtymää, joissa kotihoidon asiakkaita on arvioitu säännöllisesti RAI-järjestelmän avulla

Eroa ei havaittu myöskään terveydentilaltaan epävakaiden sekä sairaalapalvelujen käyttäjien osuuksissa.

Myöskään omaisten kuormittuneisuudessa tai kotoa pois toivovien osuudessa ei havaittu eroa kotipalvelua suosivien ja enemmän laitoshoitoa tarjoavien kuntien välillä.

 

Toimivat tukipalvelut edellytyksenä

 

Sen, että eroja ei juuri ollut, arvioidaan selvityksessä johtuvan huolellisesti suunnitellusta palvelurakenteen muutoksesta. Käytössä on liikkuvia palveluja, kuntoutusta ja muita kotona asumista tukevia palveluita.

Yksinäisyyden ja alavireisyyden kokemusten arvioidaan ehkä riippuvan enemmän persoonallisuustekijöistä kuin toiminnan vajauksesta ja palvelujen tarpeesta.

Mahdollisena pidetään myös, että kotona asuvat dementian keskivaikean vaiheen ohittaneet ja muistisairaat eivät enää pysty ilmaisemaan näitä tuntemuksia.

Selvityksessä muistutetaan, että siinä oli mukana vain RAI-kuntia, joiden nähdään olevan edelläkävijöitä palvelurakennemuutoksessa.

Kansallisten laatusuositusten tavoite on, että 2017 mennessä kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa vuoden 2012 tasosta 90 prosentista 92:een.

Selvityksen johtopäätös on, että tavoite on mahdollinen niin että kotihoidon asiakkaiden tai hoitavien omaisten taakka kävisi nykyistä suuremmaksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*