Tietoa joudutaan sosiaali- ja terveydenhuollossa keräämään liian monesta paikasta, tutkimukseen vastanneet totesivat. (Kuva: Erkka Finér)

Tampereen kehyskunnat toivovat Suomeen valtakunnallista keskitettyä tiedonhallintajärjestelmää, jota kaikki käyttävät yhdenmukaisella tavalla, todetaan Lempäälän kunnan sosiaali- ja terveysjohtajan Vesa Helinin tekemässä tutkimuksessa.

Helin selvitti, miten tietoperustainen johtaminen näyttäytyy sosiaali- ja terveystoimen esimiesten työssä.

Yhteistä tiedonhallintajärjestelmää toivotaan, koska vastaajien mukaan tiedon keräämistä ja käyttöä hankaloittaa merkittävästi se, että tietoaineistoja joudutaan keräämään useista eri lähteistä.

– Yhtenäisen tiedonhallintajärjestelmän nähdään poistavan myös ongelmia, jotka liittyvät tiedon vertailtavuuteen ja ajantasaisuuteen, tutkimuksessa todetaan.

Helin havaitsi myös, että tietotoperustainen johtaminen ei toistaiseksi ohjaa organisaatioiden palvelutoiminnan suunnittelua tarkoituksenmukaisella tavalla, eikä esimiehillä ole riittävästi tiedon käyttöön ja strategiseen suunnitteluun liittyvää osaamista.

– Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalta edellytetään vaikuttavuutta ja tuottavuuden kasvua. Organisaatioiden on osattava tehtävä asioita oikein terveyshyödyn/hyvinvointihyödyn näkökulmasta, tutkimuksessa todetaan.

– Kunnissa tarvitaan jäsentyneempiä tiedon keruun ja käytön tapoja. Relevantien tiedon merkitys korostuu, ja esimiesten on osattava integroida hyödyllinen tieto osaksi palvelutoiminnan suunnittelua

Tulosten perusteella Helin päättelee, että soten esimiesten johtamisosaamista tulee kehittää niin, että esimiehet osaavat laatia toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä mittareita ja hyödyntää saatavilla olevaa tietoaineistoa vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tietoperustaisen johtamisen ankkuroimiseen osaksi palvelutoiminnan suunnittelua edellyttää Helinin mukaan asteittaista muutosta sellaiseen organisaatiokulttuuriin, jossa tieto nähdään voimavaraksi ja toimintaa suuntaavaksi elementiksi.

– Kulttuurin muutos taas edellyttää esimiehiltä – erityisesti ylimmältä johdolta – kykyä ja halua kehittää johtamisjärjestelmää, työtapoja ja henkilöstön osaamista sellaisiksi, että tiedon hankinnan, analysoinnin ja käytön prosessi on osa organisaation toiminnan vuosikelloa, tutkimuksessa todetaan.

Tutkimus Tietoperustainen johtaminen kuntaorganisaation sosiaali- ja terveyspalvelutoiminnan suunnittelussa on Vesa Helinin sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutuksen lopputyö.

Tutkimus suoritettiin kyselyllä, joka suunnattiin Tampereen suurimpien kehyskuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi) sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajille, tehtäväalueiden esimiehille ja talous- ja toimintasuunnittelun asiantuntijoille. Kysely lähetettiin 35 henkilölle, joista 24 vastasi (vastausprosentti oli 69 %).

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*