Kunnat arvioivat saavansa noin 57 miljoonan euron lisätulot asiakasmaksujen korotuksista tänä vuonna. (Kuva: Erkka Finér)

Enemmistö Manner-Suomen kunnista on jollain tavoin hyödyntänyt mahdollisuutta korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, ilmenee Kuntaliiton toteuttamasta kuntien ja kuntayhtymien asiakasmaksukyselystä.

Kyselyn tulokset kuvaavat 218 kunnan tilannetta, mikä vastaa 73 prosenttia Manner-Suomen kunnista ja 88 prosenttia väestöstä.

Osa kunnista on korottanut maksuja vain indeksikorotuksen verran, osa on tehnyt täysimääräisesti lähes 30 prosentin korotuksen tasasuuruisiin asiakasmaksuihin.

– On myös kuntia jotka ovat korottaneet vain tiettyjen palveluiden hintaa tai nostaneet hintaa vähemmän kuin mikä olisi mahdollista, Kuntaliiton sote-yksikön johtaja Tarja Myllärinen sanoo.

Esimerkiksi Kuopio korotti avohoidon vastaanottopalvelujen käyntimaksua terveyspalveluissa 16,10 eurosta 20,90 euroon ja päivystysmaksua 21,10 eurosta 28,70 euroon. Kuopio arvioi saavansa tänä vuonna lisätuloja korotuksista noin 0,5 miljoonaa euroa.

Lahti puolestaan korotti kaikkia asiakasmaksuja maksimaalisesti erilliskorotuksella ja arvioi saavansa noin 1 miljoonan euron lisätulot.

Helsinki teki kaikkiin asiakasmaksuihin vain indeksikorotuksen ja arvioi lisätuloiksi näistä kertyvän noin 0,5 miljoonaa euroa. Täysimääräisillä korotuksilla lisätulo olisi kohonnut 8,5 miljoonaan.

Espoo puolestaan korotti suun terveydenhuollon maksuja täysimääräisesti mutta muita maksuja pääsääntöisesti indeksikorotuksen verran. Lisätuloja arvioidaan kertyvän 2,1 miljoonaa euroa.

Kuvankaappaus 2016-6-28 kello 11.46.51

Korotusten keskiarvo
13 euroa / asukas

Kunnista kaikki lukuun ottamatta yhtä kuntaa olivat jollain tavoin korottaneet asiakasmaksujaan. Myös kunta, joka ei ollut korottanut asiakasmaksujaan, ilmoitti valmistelevansa korotuksia. Kunnat arvioivat saavansa tekemistään asiakasmaksujen korotuksista yhteensä 57,45 miljoonaa euron lisätulot vuoden 2016 aikana.

Vastanneiden antamien arvioiden perusteella ja vastanneiden kuntien/kuntayhtymien asukaslukuun suhteutettuna keskimääräinen korotus oli 12,69 euroa asukasta kohden.

82 vastaajaa arvioi myös, paljonko lisätuloa olisi tullut, jo korotukset olisi otettu käyttöön täysimääräisinä. Kun arvioitu noin 100 miljoonaa euroa suhteutetaan vastanneiden asukaslukuun, korotukseksi per asukas tulee 27,20 euroa. Kun tämä kerrotaan Manner-Suomen väliluvulla 5 458 325, saadaan tuloksi 148,47 miljoonaa euroa, mikä on lähellä hallituksen alkuperäistä tavoitetta 150 miljoonan euron lisätulosta kunnille asiakasmaksuja korottamalla.

Neljäsosa ei korottanut
lastensuojelun maksuja

Kuvankaappaus 2016-6-28 kello 11.41.11

Vastausten perusteella erilliskorotuksia oli tehty eniten käyttämättä ja peruuttamatta jätettyjen vastaanottoaikojen, ajo-oikeutta varten haettavien lääkärintodistusten sekä erilaisiin hammashoidon maksuihin.

Vähiten oli korotettu lastensuojelun, päiväkirurgian, psykiatrian ja sairaalan poliklinikkamaksuja.

Neljännes vastaajista ei korottanut lastensuojelun maksuja lainkaan. Päiväkirurgian maksuihin jätti kajoamatta joka kymmenes vastaaja.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*