Kuva: Pekka Moliis

Sote-rahoituksen siirtolaskelmia pyritään vielä oikaisemaan oikeudenmukaisemmaksi, valtiovarainministeriö tiedottaa.

Oikaisua varten kunnille ja hyvinvointialueille järjestetään kuuleminen nopealla aikataululla toukokuussa.

VM:n mukaan taustalla ovat merkittävät vääristymät sote-uudistuksen rahoituksen siirtoon liittyvissä laskelmissa, joita kuntien viime vuoden tilinpäätöstietojen pohjalta on tullut esiin.

– Eräiden kertaluonteisten ja takautuvien kulujen ja tuottojen kirjaustapojen on havaittu vääristävän laskelmia ja johtavan kuntien välillä epätasapuoliseen lopputulokseen, vaikka kirjaukset olisi tehty kirjanpidollisesti oikein. Vaikutus kuntien valtionosuuksiin ja hyvinvointialueiden rahoitukseen on luonteeltaan pysyvä, VM:n tiedotteessa todetaan.

MainosKuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen huomauttaa, että tarkistus ei tarkoita, että kunnat olisivat tehneet virheitä kirjauksissaan.

– Kuten VM tiedotteessaan korostaa, tarve kuntakohtaisille tarkistuksille on havaittu, vaikka kunnat ovat tehneet kirjaukset kirjanpidollisesti oikein.

Sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022. Siirtyvät kustannukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon kunnat saavat valtionosuutta ja hyvinvointialueet valtion rahoitusta vuodesta 2023 lähtien.

Ehdotetun valtioneuvoston asetuksen mukaan kuntien vuosille 2021 ja 2022 kirjaamia kuluja ja tuottoja voitaisiin ottaa laskelmissa huomioon Valtiokonttorille raportoiduista tiedosta poikkeavalla tavalla.

Nämä kustannuserät tarkistetaan

Laskelmissa otettaisiin oikaistuina huomioon seuraavat kuntakohtaiset erät silloin, jos ne muutoin merkittävästi vääristäisivät yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen rahoitusta. Tällaisia eriä olisivat pelastustoimen takautuvat varallaolokorvaukset; sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kuntayhtymien ja pelastuslaitosten yli- ja alijäämät ja takautuvat yli- ja alijäämät; sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot ja -tappiot.

Tiedot pyydettäisiin kunnilta ja hyvinvointialueilta erillisellä kyselyllä kesäkuun aikana. Lisäksi oikaisussa käytettäisiin muun muassa taloustietojen raportoinnista ja tilinpäätöksistä saatavia muita selvityksiä ja tietoja.

– VM varautuu nyt käymään lukuja läpi yksityiskohtaisesti, kunta kerrallaan. Vaikka se vaatii resursseja ministeriöltä, on se ehdottomasti hieno juttu! Kuntakohtainen tarkastelu on ainoa mahdollinen toimintatapa, jotta siirtolaskelmien tasapuolisuus myös kuntien välillä aidosti toteutuisi, sanoo Sanna Lehtonen

– Ydinkysymys oikeudenmukaisuuden toteutumisessa ja samalla isoin riski esitetyssä toimintatavassa on, miten ”merkittävästi vääristävä vaikutus” määritellään. Jos tarkistus koskee vain osaa kuntia tai vain osaa euromääristä, on iso riski, että tasapuolisuus kuntien välillä ei lisäänny vaan päinvastoin kasvaa, Lehtonen spekuloi.

”Toivottavasti oikenee”

Takautuvien palkkaharmonisaatiokustannusten huomioon ottamisesta on jo säädetty aikaisemmin.

Harmonisaatiokustannukset ja muutenkin laskelmat kustannusten siirroista ovat herättäneet kritiikkiä erityisesti niillä alueilla, jotka aloittivat sote-toimintansa muuttamisen uudistuksen edellyttämään muotoon jo ennen kuin sote-uudistus toteutui. Kriitikkojen mukaan edelläkävijyydestä on rankaistu taloudellisesti.

Esimerkiksi Päijät-Häme, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala siirtyivät alueelliseen sote-malliin jo silloin, kun poliitikot vielä väänsivät tulevan mallin lopullisesta muodosta.

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen vastasikin Twitterissä kipakasti VM:n hyvinvointialueiden käynnistämisen muutosjohtajalle Ville-Veikko Ahoselle, joka viestitti tulevasta tarkistuksesta.

-Toivottavasti kerrankin tehdään oikeudenmukainen oikaisu. Nythän edelläkävijät (mm. Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Päijät-Häme) maksavat valtavat harmonisaatiokustannukset kuntien varoilla, kun muut tekevät valtion rahalla. Tämä on häpeällisen epätasa-arvoista, Hirvonen twiittasi.

– Keski-Suomen kunnille sote-perintö on karmaiseva. Toivottavasti oikenee, twiittasi puolestaan Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho.

Valtiovarainministeriö järjestää kuntien ja hyvinvointialueiden edustajille kuulemistilaisuuden siirtolaskelmien oikaisusta 16.5. Lisäksi asetusluonnoksista on mahdollista lausua Lausuntopalvelussa 12.5.– 31.5. 

Tarkoituksena on, että siirtolaskelmaluonnos on valmis viimeistään 31.8.2023.

Kunnat ja hyvinvointialueet voisivat vielä esittää valtiovarainministeriölle huomioita laskelmaluonnoksesta syyskuun 2023 aikana. Lopullinen siirtolaskelma määrittää sen, kuinka paljon rahoitusta kunnat ja hyvinvointialueet saavat valtiolta vuodesta 2024 lukien ja samalla oikaistaan takautuvasti myös vuoden 2023 rahoitusta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*