Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kehittää kunnille tulevaa informaatiota hoitopalvelujen käytöstä. (Kuva: Ville Miettinen)

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri auttaa jäsenkuntiaan tunnistamaan tuottamistaan palveluista aiheutuvat kustannukset ja niiden taustalla olevat sairausryhmät. Yhtenä mielenkiinnon kohteena ovat paljon palveluita käyttävät potilasryhmät.  Sairaanhoitopiirin tavoitteena on tuottaa kunnille informaatiota niiden asukkaiden käyttämistä palveluista, ja auttaa kuntia varautumaan tuleviin muutoksiin ja tilanteisiin tulevina vuosina, jolloin kunnan väestön ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa.

Lähtökohtana on sairaanhoitopiirin olemassa olevan aineiston tehokkaampi hyötykäyttö informaatio-ohjauksessa.

– Idea ei ole uusi, sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Asko Rytkönen sanoo.

Hän muistuttaa yleisestä tiedosta, jonka mukaan 20 prosenttia tai allekin asiakkaista aiheuttaa  80 prosenttia sote-palveluiden kustannuksista.

Kysymys on siitä, miten sitä tietoa ja sairaanhoitopiirin dataa voidaan hyödyntää.

Päämäärä on saada käyttöön tietoa, jolla ongelmia ja hoidon tarvetta voidaan ehkäistä ennalta ja saada tätä ongelmaa haltuun. Informaation tuottaminen on ensimmäinen vaihe ja edellytys sen pohtimiselle , miten asialle jotain voitaisiin tehdä

KSSHP ja Medfiles tekevät yhteistyötä, jossa Medfiles muuntaa sairaanhoitopiirin dataa sellaiseen muotoon, jossa kunnat voivat sitä käyttää hyväkseen.

Rytkösen mukaan kunnat ovat olleet todella kiinnostuneita uudesta esitystavasta ja sen myötä tulevista ennusteista.

 

Kunta tekee johtopäätökset saamastaan tiedosta

 

Medfilesin johtaja Timo Purmonen muistuttaa, että peruskuviossa kunta ei tiedä, mitä palveluja sen asukkaat käyttävät, jos sairaanhoitopiiri lähettää vain laskun.

– Sairaanhoitopiirin tiedoista voidaan esimerkiksi havaita, että jostakin kunnasta tulee paljon nuoria psykiatriseen hoitoon. Kun kunta saa sen tiedon, sen sisällä voidaan tehdä johtopäätöksiä.

Rytkönen painottaa, että tiedot ovat sairaanhoitopiin omaisuutta. Medfilesin rooli on esittää ne hyödynnettävässä muodossa.

Rytkösen mukaan tietosuojaongelmia asiaan ei liity. Medfilesin kautta ei kulje nimiä, ainoastaan lukuja ja tilastoja.

– Lääkärit sitten voivat tehdä tuotetun väestötason informaation pohjalta  tarpeelliset johtopäätökset  yksittäisten potilaitten hoidossa aivan normaalien hoitokäytäntöjen mukaan.

Kunnan organisaatiossa voidaan reagoida esimerkiksi trendeistä ja erottuvista ongelmaryhmistä kertyvään tietoon.

Rytkönen nostaa esiin ennaltaehkäisyn muotona ja uutena keinona palveluohjauksen, jossa palvellaan ja ohjataan paljon palveluja tarvitsevia.

 

Myös prosesseja selvitetään

 

Asiakaslähtöisen kehitystyön lisäksi Keski-Suomen shp on mukana kehittämässä hoitoprosessia. Vireillä on hanke monikanavarahoituksesta.

Siinä yhdistetään aluksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannustiedot Kelan rekisteritietoihin Kainuussa ja Keski-Suomessa. Hanke kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön virtuaalikokeiluihin, joiden tavoitteena on kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisuutta ja siitä aiheutuvia ongelmia.

Tarkoitus on seuraavaksi selvittää myös paljon palveluja käyttävien asiakasryhmien kustannuksia ja prosesseja vertailemalla Kainuun ja Keski-Suomen aineistoja. Aineistoon liitetään myös sosiaalipalvelujen tiedot.

Kustannusten ohella selvitetään palveluprosesseja ja omaksuttuja käytäntöjä näissä kahdessa maakunnassa.

Vertaamalla kahta aluetta halutaan saada kuva integraation mahdollisuuksista ja toteutuksista käytännössä. Kainuussa on ollut toiminnassa maakuntamalli erityislainsäädännön turvin. Kainuun maakuntamallista on saatu hyviä kokemuksia. Integraatiota on toteutettu laajemmin kuin Keski-Suomen maakunnassa.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*