Kuva: Pixabay
Sote-uudistus vie kunnista pois kustannuseriä mutta myös kaventaa mahdollisuuksia sopeutua sokkeihin, VTV ja Kuntaliiton Minna Punakallio muistuttavat.

Valtiontalouden tarkastusviraston raportti kuntatalouden seurannasta osuu hyvin yksiin Kuntaliiton talousnäkemysten kanssa, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

Raportissa todettiin valtion kuntatalouden koskevan uudistuksen toimineen pääosin hyvin mutta tunnistettiin myös lukuisia puutteita kuntatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden ja tavoitteiden seurannassa ja arvioinnissa.

Vuodesta 2015 lähtien kuntataloutta on ohjattu julkisen talouden uuden ohjausjärjestelmän kautta. Valtioneuvosto on velvollinen laatimaan vaalikauden alussa julkisen talouden suunnitelman, joka sisältää valtiontalouden lisäksi myös kuntataloutta ja sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Julkisen talouden suunnitelman rinnalla valmistellaan myös kuntatalousohjelma, joka syventää julkisen talouden suunnitelmaa kuntataloutta koskevien päätösten osalta.

Epärealistisia tavoitteita

Minna Punakallion mukaan uudistus on vienyt kuntatalouden ohjausta hyvään suuntaan, mutta toisaalta moni asia joka on näyttänyt hyvältä paperilla ei ole käytännössä toteutunut yhtä ruusuisena.

– Julkisen talouden suunnitelma on paperi, joka toteuttaa hallituksen linjauksia ja jonka valmistelusta vastaa valtiovarainministeriön budjettiosasto. Tällöin on mahdollista esimerkiksi se, että julkisen talouden suunnitelmassa puhutaan yksipuolisesti hallituksen toimien vahvistavan kuntataloutta. Asiahan ei ole näin, kun mukaan lasketaan kaikki valtion kuntiin vaikuttavat päätökset, myös ne ikävät kuntataloutta heikentävät kiky-leikkaukset, Punakallio sanoo

– Ongelmallista on myös se, että hallituksen säästölait ja niihin liittyvät säästöeurot linjattiin jo hallitusohjelmassa eikä niitä ole ollut edes mahdollista saavuttaa. Monessa paikassa tavoitteet ovat olleet epärealistisia. Osittain kunnat eivät ole aina halunneet toteuttaa kaikkia esitettyjä säästöjä, kuten sairaalan sulkemista tai subjektiivisen päivähoito-oikeuden purkamista, mutta monessa paikassa tavoitteet ovat olleet täysin epärealistisia.

Tehoa vaikutusarviointiin

Punakallion mielestä parannettavaa onkin esimerkiksi toimenpiteiden vaikutusarvioinnissa, johon myös VTV kiinnitti huomiota.

– Kuntatalousohjelmaa laadittaessa valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntatalouteen ei avata ja perustella riittävästi. Vaikutusarviointia tulisi kehittää yhdenmukaiseksi ja läpinäkyväksi sen sijaan että lakiesityksissä on vain euroja mukana, Punakallio huomauttaa.

VTV nosti esiin myös rahoitusperiaatteen seuraamisen. Tämä on asia jota Kuntaliitonkin olisi tullut rummuttaa jo paljon aikaisemmin, Punakallio sanoo.

– Peruspalvelujen valtionosuusprosentti on laskenut kymmenessä vuodessa noin 10 prosenttiyksikköä. Missään vaiheessa kuntatalouden ohjausprosessissa ei ole kuitenkaan otettu kantaa siihen, onko nykytasoinen valtionrahoitus riittävää ja toimiiko rahoitusperiaate. Kuntatalousohjelmassa valtion rahoituksen riittävyyttä arvioidaan tulevaisuuteen perustuvien ennusteiden ja veronkorotuspaineiden perusteella. Tätä menetelmää pitää kehittää, Punakallio sanoo.

Sote kaventaa liikkumavaraa

VTV:n raportti nostaa esiin myös sen, että valtionosuusjärjestelmää käytetään liian paljon kuntien ja valtion välisten rahoituskysymysten käytännön ratkaisuihin, mikä lisää järjestelmän monimutkaisuutta.

Valtionosuusjärjestelmä ei siten sovellu hyvin veroperustemuutosten kompensaatioiden maksupaikaksi.

– Aivan ajankohtaisin villitys on tuoda valtionosuusjärjestelmään erilaisia kannustinelementtejä esimerkiksi digitalisaation lisäämiseksi kunnissa. VTV:n raportti avaa hyvin perusteluja, miksi tällaisten järjestelmien käyttöä valtionosuusjärjestelmässä tulisi arvioida erittäin huolella ja varoen.

Valtionosuusjärjestelmä muuttuu oleellisesti maakuntauudistuksessa. Samalla kuntien kyky sopeutua talouden sokkeihin heikkenee, VTV toteaa.

– Sote-uudistusta markkinoidaankin sillä että se vie kunnista nopeasti kasvavia kustannuseriä. Näin tapahtuukin, mutta VTV:n tavoin pidän huolestuttavana sitä, että samalla se vie uuden kunnan liikkumavaraa sopeuttaa, Minna Punakallio muistuttaa.

– Tulevaisuudessa kunnan liikkumavara tehdä säästöjä on pienempi.

Aiemmin aiheesta:

VTV: Ministeriöillä parannettavaa kuntatalouden seuraamisessa

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*