Valtiovarainministeriö selvittää, mitä tehdä kuntien tilinpäätöstiedoista löydettyjen virheiden kanssa ja miten virheet vaikuttavat valtionosuuslaskelmiin. (Kuva: Pixabay)

Muutaman kunnan Valtiokonttorille toimittamissa vuoden 2021 palveluluokkakohtaisissa tilinpäätöstiedoissa on havaittu virheitä, valtiovarainministeriö (VM) tiedottaa.

VM:n mukaan kaksi kuntaa on tehnyt tällä perusteella oikaisuvaatimuksen saamastaan valtionosuuspäätöksestä. Valtiovarainministeriö kertoo selvittävänsä, miten lainsäädännön mukaan on meneteltävä kuntien tiedoissa havaittujen virheiden välillisten vaikutusten osalta.

Kuntien vuoden 2021 palveluluokkakohtaisia tilinpäätöstietoja käytetään muun muassa sote-uudistuksen kuntakohtaisten tasauselementtien laskemisessa. Yksittäisen kunnan tiedot vaikuttavat kaikkien kuntien tasauselementtien laskentaan. Tätä kautta myös yksittäisen kunnan tietoja koskevat virheet voivat vaikuttaa välillisesti kaikkien kuntien valtionosuuden määrään.

Vaikka virheen vaikutus kyseisen kunnan valtionosuuteen voi olla merkittävä, yksittäisen virheen välillinen vaikutus muiden kuntien valtionosuuden määrään on kuitenkin vähäinen.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kuntien vuoden 2021 palveluluokkakohtaiset kustannustiedot ovat myös osaltaan hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksen perusteena. Kuntien virheellisillä tiedoilla voi siten olla välillisesti vaikutusta myös hyvinvointialueiden rahoitukseen siirtymätasausten kautta.

VM:n mukaan aiemman soveltamiskäytännön perusteella näyttää, että ministeriöllä ei ole edellytyksiä ottaa huomioon virheiden välillisiä vaikutuksia, kun vuoden 2023 valtionosuus- ja rahoituspäätöksiä mahdollisesti oikaistaan.

-Ratkaisut oikaisuvaatimuksiin tehdään oikaisuvaatimusajan kulumisen jälkeen, kun kokonaistilanne virheiden määrästä ja laajuudesta on selvillä. Vuoden 2022 lopussa annetuista päätöksistä kunnan vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoituksesta on tehtävä mahdollinen oikaisuvaatimus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, VM:n tiedotteessa todetaan.

Valtionosuusasioiden erityisasiantuntija Olli Riikonen Kuntaliitosta muistuttaa, että kyseessä on – sote-uudistuksesta johtuen – ensimmäinen kerta, kun kuntien toteutuneilla kustannuksilla on suoraan vaikutus kunnalle maksettaviin valtionosuuksiin.

– Sekä tilinpäätös 2021 että tilinpäätös 2022 ovat merkityksellisiä kuntien tulevien valtionosuuksien kannalta ja nyt tietysti jo tuo tilinpäätös 2022 on päähuomion kohteena.

– Samoin uutta on se, että kuntien tilinpäätöstiedot kerättiin vuodelta 2021 ensimmäistä kertaa Valtiokonttorin järjestelmään. Aiemmin tiedonkeruusta vastasi Tilastokeskus. Valtiokonttorin systeemien käyttöönotossa on ollut lievää suurempia haasteita sekä kunnilla että Valtiokonttorilla, mikä ainakin osittain on näiden oikaisuvaatimusten ja virheiden taustalla.

Kuntalehti kertoi toukokuussa 2022 kuntien turhautumisesta Valtiokonttorin ohjelmistotoimittajan haasteisiin, jotka vaikeuttivat tietojen raportointia ja viivästyttivät merkittävästi sote-siirtolaskelmien valmistumista.

Vuoden 2022 lopulla Kuntalehti uutisoi, että kuntien taloustiedon keruun siirto Tilastokeskukselta Valtiokonttorille vuoden 2021 alusta ei ole tuottanut suunniteltuja säästöjä, mutta sen sijaan se heikensi tiedon laatua ja lisännyt kuntien työmäärää.

Valtiovarainministeriön mukaan kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstiedoissa todetut virheelliset tiedot pyritään oikaisemaan rahoituksen tarkistuslaskelmiin, joiden perusteella kesällä 2023 määritellään lopullinen rahoituksen siirto kunnilta hyvinvointialueille sekä kuntakohtaiset valtionosuuden tasauselementit ja hyvinvointialueiden siirtymätasaukset vuoden 2024 rahoituksesta lukien.

Lisäksi valtiovarainministeriössä selvitetään sitä, miten toukokuun loppuun 2023 mennessä raportoitavien kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mahdolliset virheet havaitaan ajoissa, jotta kunnat voivat korjata ne määräaikojen puitteissa. Mahdollisesti sääntelyä on vielä tarpeen täsmentää siltä osin, minkä ajankohdan tietoihin kesällä 2023 tehtävät rahoituksen siirtolaskelmat perustuvat.

Juttua muokattu 22.3. klo 11.55: lisätty otsikkoon maininta valtionosuuslaskelmista.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*