Noin joka neljäs kunta osallistaa kuntalaiset kunnan rahankäytöstä päättämiseen. (Kuva: Pixabay)

Lahden kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto on päättänyt, että alueellisten asukaslähtöisten hankeideoiden rahoittamiseen varataan tälle vuodelle 100 000 euroa.

Määräraha jakautuu neljään yhtä suureen osaan pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle, sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Hankkeiden teemoina ovat hyvinvointi, yhteisöllisyys ja ympäristö. Myöhemmin määritellään vielä yksi teema, kun toimintamalli tarkentuu.

Lahdessa kokeiltavaan malliin päädyttiin tekemällä nykytilan kartoitusta, vertailemalla muualla Suomessa ja maailmalla käytettyjä malleja sekä kuulemalla asiantuntijoita, kaupunkilaisia, kaupungin johtoa ja henkilökuntaa. Malli valittiin, koska se soveltuu Lahden kokoiseen kaupunkiin ja resursseihin.

Seuraavaksi Lahdessa määritellään tarkemmin, miten asukkaat otetaan mukaan suunnittelemaan, kehittämään ja päättämään alueellisista hankkeista yhdessä kaupungin kanssa.

Kaupunki toivoo asukkaista hankekummeja, jotka innostavat alueiden asukkaita mukaan.

– Tavoitteena on muuttaa Lahden kaupungin toimintatapoja entistä osallistavampaan suuntaan ja ottaa asukkaat mukaan kehittämiseen, Lahden kaupungin hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen sanoo.

Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan jopa 75 prosenttia kunnista hyödyntää palveluidensa kehittämisessä ja suunnittelussa kuntalaisten muodostamia asiakasraateja ja noin puolet kokemusasiantuntijoita. Tutkimukseen vastanneista kunnista lähes neljännes osallisti kuntalaisia talouden suunnitteluun.

Lahdessa osallistavan budjetoinnin tavoitteena on luottamuksen lisääntyminen, yhdessä tekeminen ja osallistavan toimintakulttuurin edistäminen, sekä yhteistyön, ymmärryksen ja dialogin vahvistuminen, kertoo osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen.

Aluejakoon perustuvan osallistuvan budjetoinnin kokeilu jatkuu Lahdessa vuoden 2021 loppuun asti. Seuraavan vuoden määrärahoista päätetään syksyllä 2020.

Aiemmin osallistavasta budjetoinnista:

Enontekiö teki koko budjetistaan osallistavan

Iisalmi ottaa nuoret ja vanhukset mukaan budjetointiin testamenttivaroin

Helsinkiläisille päätösvalta 4,4 miljoonasta eurosta

Pori rakastaa isolla rahalla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*