Tampereen vuoden 2024 talousarvioon valmistelluissa uusissa tai uudelleen kohdennetuissa tavoitteissa on huomioitu erityisesti tamperelaisten hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnan ja talouden katsauksissa sekä tilinpäätöksessä. Kuva: Ville Miettinen

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina yksimielisesti talousarvioesityksen vuodelle 2024.

Vuoden 2024 tuloveroprosentiksi Tampereen valtuusto vahvisti 7,60 (nykyinen 7,61). Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) vähenee kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna noin 9,7 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 447 miljoonaa euroa, kiinteistöverotuloja 109,5 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 87 miljoonaa euroa.

Yleinen kiinteistövero nousee maapohjan osalta 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Taustalla on maan hallituksen suunnitelma kiinteistöverolain muuttamisesta niin, että yleinen kiinteistöveroprosentti määräytyy erikseen maapohjalle ja erikseen rakennuksille. Muut kiinteistöveroprosentit eivät muutu Tampereella ensi vuonna.

Tampere varautuu ensi vuonna korollisen velan 80,4 miljoonan euron kasvuun. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2024 lopussa 3 594 euroa.

-Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu taloussuunnitelmakaudella, kaupunki tiedottaa.

Tampereen investointitarpeet pysyvät korkeina vuosikymmenen loppuun asti, mutta tulorahoituksen taso on jäämässä nykyistä tasoa matalammaksi. Investointimenot (netto) ovat ensi vuonna 283,1 miljoonaa euroa, ja ilman Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoimintakaupan vaikutusta 231,3 miljoonaa euroa. Kaupungin tiedotteen mukaan vuosikate riittää kohtuulliseen investointien omarahoitusosuuteen, ja investointien tulorahoitusprosentti on 50 ilman Tampereen Veden liiketoimintakauppaa.

Tampereen talousarvion toiminnan tavoitteet liittyvät muun muassa lasten ja nuorten koulupäivän aikaiseen koettuun hyvinvointiin, lasten ja nuorten fyysiseen toimintakykyyn, turvallisuudentunteeseen ja kiusaamiseen sekä tamperelaisten liikkumiseen ja harrastamiseen, asuinalueiden yhteisöllisyyteen ja auttamishaluun ja kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksiin.

Pormestari Kalervo Kummola, kok., kiitti Tampereen valtuustoa yksituumaisuudesta ensi vuoden talousarviossa.

Tampereen kaupungin talousarvion 2024 lukuja:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*